Kandidater FTV19

» Alle har brug for en ordentlig behandling, når de bliver syge. Det kræver, at personalet har tid til den enkelte og ikke knækker sammen af stress. Lad os investere i vores fælles sundhed.”

Nikolaj Villumsen, kandidat for Enhedslisten

MINE MÆRKESAGER:

 • Flere varme hænder i velfærden til vores børn, ældre og syge.
 • Bedre og billigere kollektiv transport og udbygning af letbanen.
 • Vend kul og olie ryggen – 100 pct. vedvarende energi.

 

 

» Det er muligt at forandre verden og skabe stærke fællesskaber. Vi kan ikke fortsætte med at leve, som om der var fire jordkloder. Politiske beslutningerne er nødvendige, og alle personlige bidrag gør en forskel.”

Søren Egge Rasmussen, kandidat for Enhedslisten

MINE MÆRKESAGER:

 • Klimaindsatsen er det vigtigste. Vi kan og skal vende udviklingen.
 • Almene boliger skal ikke sælges eller rives ned. Vi skal udvikle boligområderne og skabe bedre integration.
 • Mere natur og 100 pct. økologisk landbrug. Stop for brug af sprøjtegifte, så vi sikrer vores drikkevand.

 

» Ingen skal være fattige i Danmark! Derfor skal vi af med den særligt lave uddannelseshjælp til unge arbejdsløse, den diskriminerende integrationsydelse, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet.”

Anne Hegelund, kandidat for Enhedslisten

MINE MÆRKESAGER:

 • Styrk den internationale solidaritet, byd flygtning velkommen og anerkend Palæstina
 • 30 timers arbejdsuge og praktikpladsgaranti nu – væk med fattigdomsydelserne.
 • Stop statsracisme – drop ghettopakken og burkaforbuddet.

 

» For Enhedslisten er det centralt, at mennesker gives lige muligheder for et sundt liv. Sundhedsvæsenet skal arbejde for social lighed i sundhed. Sundhedsvæsenet skal være offentlig styret, organiseret og finansieret.

Else Kayser, kandidat for Enhedslisten

MINE MÆRKESAGER:

 • For lighed i sundhed – for et offentligt sundhedsvæsen
 • Psykiatrien skal ligestilles det øvrige sundhedsvæsen
 • Et sammenhængende sundhedsvæsen, der sikrer nærhed og høj faglig specialisering
 • Flere hænder i sundhedsvæsenet for at styrke faglig kvalitet og omsorg
 •  

» Faktum er, at nogle få rige er i gang med at lave et gigantisk overtræk på vores fælles ressourcer på bekostning af dem, der arver verden. Det skal stoppes.

Maja Albrechtsen, kandidat for Enhedslisten

MINE MÆRKESAGER:

 • Gentænk beskæftigelsespolitikken. Opgør med dyre anden aktører og meningsløse erhvervspraktikker
 • Langt færre sager pr. sagsbehandler. Kun sagsbehandlere med socialfaglig baggrund
 • Socialpolitikken tilbage i egen ret – mennesket er andet og mere end sin jobcentersag og sit arbejde