Gratis kulturoplevelser

Vi foreslår at der afsættes midler til et kulturklippekort.
Gratis kulturoplevelser til udsatte børn-unge og deres familier.
Vi har i Aarhus masser af kulturtilbud som mange slet ikke er klar over eller har midler til at
benytte sig af. Kultur er det der binder os sammen, udvider vores horisont og giver
fællesskab.
Det er en vigtig del af byens Dna som vi tænker det er vigtigt at alle i byen har
mulighed for at deltage i. Aarhus en god by for alle også på kulturområdet.
Vi foreslår at det bliver frontpersonale som fx lærere, pædagoger, konsulenter og rådgivere
fra kommunale inst. og civilsamfundsorganisationer som kan stå for at uddele de kulturelle
klippe kort, det er dem der er tættest på og kender borgerne bedst.

Det kan fungere som en pulje, der lægges ind som en forsøgsordning, der evalueres efter 2 år