Fundamentet har brug for et fast fundament

Budgetforslag af EL, S, V, RV og SF

Driftstilskuddet til Fundamentet permanentgøres eller forlænges og øges til 900.000 kr. om året.
Motivation:
Fundamentet er en aarhusiansk frivillig forening, der hjælper mere end 200 sårbare og udsatte
mennesker med at komme tættere på et stabilt, selvstændigt liv med job, uddannelse, positive
relationer, mindre psykisk sårbarhed og bedre selvværd.

De har igennem de seneste år bevist, hvordan de med nytænkning, stærkere samarbejder og et
enormt stort engagement i de unge gør en afgørende og positiv forskel for mange mennesker. De er
kort sagt med til at skabe mere livskvalitet, forebygge hjemløshed og skabe fornyet selvtillid og tro
på tilværelsen.
Fundamentets nytænkning kommer eksempelvis til udtryk ved at der er etableret et lokalt
samarbejde med Aarhus Kommune, Aarhus HF & VUC, A. P. Møller Fonden og VIA om en ny
form for HF Uddannelse for psykisk sårbare unge.

Fundamentet supplerer kommunens indsatser rigtig godt, fordi de ikke har en myndighedsrolle og
rummer mere end 80 frivillige, hvoraf flere af disse er fagprofessionelle, der yder den hjælp, de er uddannet til. Via psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, pædagoger, mentorer,
fysioterapeuter, massører, psykomotoriske behandlere, akupunktører og flere andre fagligheder
bliver de unge mødt som hele mennesker og der bygges relationer, imens Fundamentet skræddersyer et forløb, så man får den hjælp, man har brug for.

Evalueringerne og erfaringerne er ligeledes positive. Langt de fleste af de unge der bliver en del af
Fundamentet oplever at forløbet har hjulpet dem og været med til at skabe positive forandringer så
flere eksempelvis er kommet i arbejde eller praktik, eller de er begyndt på en uddannelse.
Lind Invest har gennemført en analysen er at estimere den værdi, Fundamentets aktiviteter skaber.
Analysen giver derudover et indblik i, hvordan Fundamentet fungerer, hvilke interessenter der er
involveret og hvor der konkret skabes værdi i organisationen. Et af analysens resultater er at for
hver 1 krone, der investeres i Fundamentet, skabes der 4,35 kroners værdi for Fundamentets
interessenter og samfundet generelt. Rapporten kan læses her.

I budgetforlig for 2018 afsatte forligspartierne 700.000 kr. om året frem til 2021. Siden har
Fundamentet etableret sig som en medlemsforening, indgået mange eksterne samarbejder samt
opnået ekstern finansiering og økonomisk støtte fra mange almindelige aarhusianere. Men
organisationen er også i en situation, hvor et kommunalt tilskud er helt afgørende for fortsat at
kunne hjælpe et stort antal sårbare og udsatte mennesker med at opnå og skabe positive
forandringer i deres liv.
Det er tid til at give Fundamentet et økonomisk fundament og permanentgøre eller forlænge deres
driftstilskud, så de fortsat kan bidrage til at nytænke socialpolitikken i Aarhus og være et sted, hvor
mennesker i sårbare og udsatte livssituationer kan føle sig hjemme og trygge og få skræddersyet
hjælp der passer til den enkelte.