Forsøg med at inkludere de 18-21 årige i den kommunale tandpleje

Vi ønsker der startes et pilotprojekt op for at forbedre tandsundheden hos de unge, når de
slipper den kommunale tandpleje. Det vil være forbyggende og mindske tilvæksten af tandsygdomme i de unge år.
Vi ønsker at vi med et pilotprojekt i de udsatte boligområder i Aarhus sætter ind med rådgivning og behandling.
Vi ved at netop i de helt unge år er der mange, der dropper tandlægebesøgene og at det kan få skadelige virkninger langt ind i voksenlivet.
Tandsundhed er en af mange afgørende parametere i eksp. Jobsøgning og alment helbred.
Vi ønsker at forsøget startes op i de områder af byen hvor forældrene oftest vil have svært ved at understøtte økonomisk, når deres unge ønsker at fortsætte tand undersøgelserne og behandlingerne efter det fyldte 18 år.