Fair forhold/styrkelse af indsatsen mod socialdumping

Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor stilles forslaget?
I Aarhus Kommune stiller vi krav om, at alle, der løser opgaver for os, skal arbejde under fair
forhold. Det handler grundlæggende om at sikre fair konkurrence for de virksomheder, der
har ordentlige arbejdsforhold og dermed har fair forhold. De skal ikke udkonkurres af
virksomheder, der ikke tilbyder fair forhold. Derfor ønsker vi i Enhedslisten, at der afsættes
midler til en forstærket indsats fx med inspiration fra indsatsen i København.
“Københavns Kommune har derudover et indsatsteam mod social dumping. Indsatsteamet
følger op på, at klausulerne reelt bliver overholdt. Det sker med en målrettet kontrolindsats i form af både fysiske besøg på blandt andet byggepladser, samt dokumentkontroller, når der vurderes at være risiko for social dumping.”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer i Aarhus Kommune er indsatsen organiseret således, at medarbejdere i kommunen selv gennemfører løbende interne kontroller. Desuden benytter kommunen et eksternt konsulenthus til at gennemføre årlige stikprøvekontroller om overholdelse af de sociale klausuler. Desuden benyttes konsulenthuset ligeledes, hvis der opstår mistanke om brud på klausulerne.

Det er denne indsats, vi ønsker styrket.