KLIMAKAMPEN- TEMAGRUPPEMØDE FORSLAG OM UDARBEJDELSE AF KONKRET TRAFIKNET OG PRIORITERING

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 17/02/2020
19:00 - 21:00

Lokation
Fjordsgades Skole

Kategori Ingen Kategori


 

FORSLAG OM UDARBEJDELSE AF KONKRET TRAFIKNET OG PRIORITERING

Hans Bjerregaard : hans@bjerregaard.com er kontaktperson

Første møde i gruppen mandag den 17. februar kl. 19, som  afholdes ved Sager der Samler Fjordsgades Skole,  N. J. Fjords Gade 2F, 8000 Aarhus

Forslag om  udarbejdelse af konkret trafiknet udfra følgende overordnede politikker vedr. biler, P-pladser, kollektiv trafik, energi, cyklister, gående, varetransport:

Noter

P-pladser:

 • Etablering af P-pladser udenfor byen ved indfaldsveje fra motorveje.
 • Total stop for etablering af nye P-pladser indenfor Ringaden.
 • Ingen privatbilisme indenfor Allé-gaderne den indre bydel ( kun transport + handicapkørsel)

Kollektiv trafik udbygges

 • bedre og hyppigere
 • der skal være ruter udefra P-pladserne til biler
 • de skal køre hver 10. Min.
 • de skal være el-drevne ( el-busser/ letbane)

Cykelstier

 • etableres alle steder i Midtbyen. Her den største koncentration af cyklister og skolebørn er.
 • Etablering af cykelstativer alle steder så fortorvene ikke spærres
 • Lys i tunnel/ vedligeholdelse

Gangarealer til de gående:

 • bredere fortorve og gader i den indre bydel
 • bredere fortorve i øvrige gader

Energi:

 • El-drevne busser/ letbanen i den kollektive trafik indenfor bygrænsen
 • El-biler indenfor Ringgaden.
 • fælleskørsel

Vejene:

 • Vejbanerne opdeles på indfaldsvejene:
 1. så der er plads til den kollektive trafik hurtigt kan komme frem.
 2. Så cykelstierne bliver bredere

Varetransport i lastbiler og varebiler:

 • Erstattes af el-drevne køretøjer ( cykler i den indre bydel)
 • Varetransport kun i bestemte tidsrum i døgnet i den indre by.

Miljøregler:

 • Skærpes indenfor ringvejen
 • Betalingszoner indenfor Ringvejen

Handicappede:

 • Bedre vilkår generelt i trafikken ( op og nedkørsel )
 • Kørsel med den kollektive trafik

Virksomheder

 • Placeres udenfor byen
 • Langs med let-banen