Generalforsamling + delegeretmøde EHL Aarhus Nord

kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 17/08/2020
18:00 - 22:00

Kategori


Du inviteres hermed til generalforsamling i Enhedslisten Århus Nord som afholdes mandag 17. August 2020 kl. 18-22 i Beboernes Hus Sølystgade 30, Aarhus.

Der vil være brød, pålæg, frugt og lidt sødt samt kaffe og the.

 

Forslag til dagsorden

 

 1. Formalia
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
 2. Bestyrelsens beretning og debat
 3. Indkomne forslag
 4. Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
 5. Valg af delegerede til årsmødet 3. og 4. Oktober ( der skal vælges 5 + 1 supleant )
 6. Valg til Repræsentantskabet i Enhedslisten Region Midt.
 7. Godkendelse af det reviderede regnskab
 8. Budget for det kommende år
 9. Valg af afdelingsbestyrelse og revisorer ( der skal vælges 5 samt suppleanter)
 10. Evt.

 

Forslag til GF sendes til ehlaarhusnord@googlegroups.com

 

Hvis man ønsker at stille op til valg, men ikke kan deltage på GF, meddeles dette ligeledes skriftligt til ehlaarhusnord@googlegroups.com senest dagen før GF

 

Tidsfrister for forslag

 

 • Forslag til vedtægtsændringer skal sendes senest 4 uger før GF (og udsendes til medlemmer senest 3 uger før GF)
 • Andre indkomne forslag + ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag skal senest 2 uger før GF (og udsendes til medlemmer senest 1 uge før GF)
 • Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på GF
 • Nye forslag kan stilles på GF, men kan kun vedtages ved enstemmighed.
 • Vedtægterne kan læses her: https://aarhus.enhedslisten.dk/aarhus-nord/vedtaegter-aarhus-nord/