Universitetsgruppe

Emnegruppen er især for Enhedsliste-medlemmer, der er studerende.

Kontaktperson

Sigurd Leth Lyk – email: sigurdlyk@hotmail.com

Februar 2017