Det røde sangkor

Enhedslisten Århus’ sangkor

Hvem kan deltage?

Alle der gerne vil synge, kan deltage.
Sympatisører og folk fra andre partier kan deltage.
Der synges røde sange, fredssange og sange om humanisme.

Hvor synger vi?

Vi synger hver 14. dag, mandage i lige uger fra kl. 17.00-19.30 i Mindegade 10, Århus.
Kom og se/hør, om det er noget for dig.

Kontaktperson

Korleder Nanna Heggelund – nanna.heggelund@gmail.com

Maj 2017