Medlemmer af byrådet

Keld Hvalsø
Politisk ordfører

Medlem af Århus Byråd siden 1.1.2018. Tidl. byrådsmedlem 2001-2008

Byrådsposter:

  • Formand for Teknisk Udvalg
  • Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget
  • Næstformand for Aarhus Vand
  • Medlem af bestyrelsen for Aarhus Letbane

Uddannelse og erhverv: Klejnsmed og socialrådgiver
Ansat i landsforeningen LEV

Mobil: 28 24 58 24
E-mail: k.h.nedergaard@gmail.com

 

Maria Sloth
Gruppeformand

Medlem af Århus Byråd siden 1.1.2014

Byrådsposter:

  • Medlem af Magistraten
  • Medlem af Børn- og Ungeudvalget
  • Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
  • Formand for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling
  • Medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Uddannelse og erhverv: Studerende

Mobil: 31 36 85 15
E-mail: maria.sloth@aarhus.dk