Budgetmodel på idræt – og fritidsområdet

Vi foreslår at der afsættes penge til en budgetmodel på idræt og Fritidsområdet.
Der er brug for en økonomisk sikkerhed på dette område, der kan følge med den tilgang af
borgere til byen og også den øgede interesse for at dyrke idræt af alle slags.

Der er områder i byen hvor der er en stor mangel på faciliteter på nuværende tidspunkt , dette
skal der rettes op på og derudover vil vi gerne sikre at der er økonomi til at fremtidssikre nye
områder når vi udbygger og ved nyetablering af boligområder i kommunen.
Vi ønsker at handicapidrætten får en særlig opmærksomhed i en budgetmodel.