Blå cykelstriber

Der afsættes 500.000,- kr. til maling af alle kryds langs Ring 1 og ring 2.
Begrundelse: Der er sket flere højresvingsulykker på disse veje. Og der har for 2 år siden
været han højresvingsulykke ved Randersvejs Ring 1 krydset.
Blå cykelstriber med cyklistsymboler vil gøre at bilister bliver mere opmærksomme på
cyklister. Efter maling af de blå cykelstriber følges op med en kampagne for trafikanters opmærksom på vejen når de færdes i trafikken.