Enhedslisten er klar med et stærkt hold for forandring

Enhedslisten i Århus Kommune er klar med kandidatlisten til kommunalvalget til november. Samtidig præsenterer partiet sit politiske program til valget. Listen med kandidater er bredt og mangfoldigt sammensat mht. køn, alder, uddannelse, arbejde, erfaring, etnisk baggrund og meget mere.

Tilbyd morgenpasning i SFOen

Med beslutningen om at flytte fjerdeklasseseleverne i klub i stedet for i SFO, røg morgenpasningen af fjerdeklasserne også. Det er en konsekvens, jeg ikke tror forligspartierne nåede at tænke særlig meget over, da de traf beslutningen.