Afhjælpning af fattigdom

 • Kompenserende tillæg til alle forsørgelsesydelser for en evt. Skattestigning
 • større pulje til enkeltydelser til børnefamilier og udvidet adgang til dem.
  En familie på hjemsendelsesydelse er ganske ulige stillet i forhold til byens øvrige borgere.
  Målet ‘med flere enkeltydelser er at øge ligheden i muligheder i Århus kommune.
 • Pulje til betaling for alle gebyrbelagte ansøgninger i henhold til udlændingeloven. Det
  er pt:. Familiesammenføring/ forlængelse: 9460 kr./ 2960 kr. Permanent
  opholdstilladelse: 4365 kr. Klagesag 895 kr. Statsborgerskab 3800 kr.
  Det er en fundamental menneskerettighed at have et trygt sted at opholde sig og have en
  nationalitet. Med disse gebyrer fratages bl.a. børn denne ret og befolkningen i Århus
  stilles ulige.
  Derfor skal der kompenserende ydelser til for at skabe lighed. ( børn har ofte ophold som familiesammenført og den tilladelse udløber når de fylder 18 år.
  Mange børn kan ikke betale 2960 kr. for forlængelse).