Organizergruppe

Organizergruppen er en fast gruppe, der hører under Enhedslisten i Aarhus Kommune, som er for alle medlemmer i kommunen, dvs. både Enhedslisten Århus og Enhedslisten Århus Øst.

Organizergruppen står for at forberede og planlægge Folketings-, Regions- og Kommunalvalg i hele Århus. Gruppen kan også hjælpe til med organisering ved folkeafstemninger og større kampagner lokalt som nationalt.

Gruppen har tæt samarbejde med afdelingernes bestyrelser samt folketings- og byrådskandidater.

Gruppen holder løbende møder op til valg og afstemninger med en del arbejde mellem møder.

Vil du være med, så kontakt vores kontaktperson, Hanna-Louise Schou Nielsen, på tlf. 3166 3664 eller mail: hannihannalouise@gmail.com.

Juli 2017