UDVIDELSE AF HAVNEN ER DROPPET.

Pressemøde på Rådhuset.
Havneudvidelsespartierne har strakt våben.
Byrådets Havneudvidelsesmodstanderpartier fejrer sejren.
Det lønner sig at kæmpe.
Tak til alle de mange borgere og organisationer – herunder ikke mindst “Beskyt Havmiljøet “ der har bidraget med argumenter, reelle oplysninger, meninger, følelser og ikke mindst – klage til myndigheder.
Tak til vores dygtige embedsmænd for det vanskelige arbejde med lokalplanlægningen.
Tak til RV, DD, Thure Hastrup og Henrik Arens for sammen med Enhedslisten at gøre fælles front mod havneudvidelsesplanerne.
Tillykke til Århus for at hensynet til klimaet, miljøet, naturen og kulturværdier vandt.
Nu gælder det anlæg af nyt spildevandsanlæg – kaldet Rewater. Det nuværende anlæg bidrager med 30 % af forureningen af Århus Bugten. Det må stoppes.
Enhedslisten har heller ikke opgivet kampen mod anlæg af den unødvendige Marselistunnel.
Ligesom vi vil holde borgmesteren og forligspartierne op på deres ansvar for Planklagenævnets underkendelse af grundlaget for lokalplanen for den havneudvidelse