Aarhus Havn containere

To års politisk aktivisme har båret frugt i havnesag

Igennem mere end to år har Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og løsgængerne Henrik Arens og Thure Hastrup arbejdet for et alternativ til den foreslåede havneudvidelse. Vi har sammen med mange Aarhusianere, NGO’er og foreninger konstruktivt afholdt informationsmøder, debatarrangementer og deltaget i den demokratiske proces, og forhindret at en havneudvidelse bare er blevet tromlet igennem. Det er de manges indsats.

Nu er lokalplan 1163 og havneudvidelsen forkastet af Planklagenævnet og dermed foreløbigt sat på pause.

Tværpolitisk pressemeddelelse, d. 29.5.24

Det betyder at alle de som har modsat sig en havneudvidelse som den foreslåede, og udtrykt at den er unødvendig, er ødelæggende for miljø, klimaet og naturoplevelsen, endelig er blevet hørt og taget alvorligt. Dem vil vi gerne ønske tillykke, for uden dem var det ikke kommet hertil.

Men vi har også fået bekræftet, at vores system faktisk virker og fanger det som er galt. At fakta har betydning når noget formelt skal godkendes. Det er stort!

Nu vil vi gerne række ud til partierne bag havneforliget, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, SF og Venstre, og opfordre til, at de genåbner forliget og overvejer et alternativ, hvor en optimering af havnedriften og en bedre anvendelse af de bestående arealer samt investering i ny IT hardware, software og nye portalkraner kan fremtidssikre Aarhus Havn i mange årtier frem som foreslået i ændringsforslaget ”Havneudvikling med respekt for by og bugt” (vedhæftet).

Det kræver mod at vende om på en beslutning, men vi er overbeviste om, at borgerne vil belønne de partier som tager det skridt, og anerkender borgernes ønsker for Aarhus by, vores klima, miljø og naturs fremtid.

 

For yderligere kommentarer kontakt:

Metin Lindved Aydin (B), tlf. 29 68 57 43, [email protected]
Jakob Søgaard Clausen (Æ), tlf. 61 28 17 86, [email protected]
Solveig Munk (Ø), tlf. 21 28 54 97, [email protected]
Henrik Arens (UFP), tlf. 29 68 57 42, [email protected]
Thure Hastrup (UFP), tlf. 22 88 66 15, [email protected]