Solveig Munk

Enhedslisten opfordrer til fortsat kamp mod Sparekatalogets forringelser og for en kommune, vi kan være bekendt

Høringsrunden ”Alles kamp mod alle” er nu afsluttet. Byrådsflertallet på 30 ud af 31 er blevet enige om hvilke, især velfærds- og kulturområder, de vil spare på og forringe i Århus i de kommende år. Det er forringelser vi på ingen måde kan være bekendt.
Enhedslisten fortsætter kampen mod dem i som uden for byrådet.

Pressemeddelelse, 19.12.2022, Solveig Munk, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Flertallet kunne have sat skatten op og brugt af Marselismillionerne til at sikre livgivende velfærd, kultur, klima og miljø i Århus Kommune. Men de valgte at forringe velfærden og kulturen i stedet.

Meget lidt blev trukket tilbage efter høringsrunden.

Enhedslisten opfordrer borgmesteren til at afholde et borgermøde om sparekataloget. Det vil være det mest demokratiske og vise respekt for de borgere, som har gjort indsigelse gennem høringssvar.
Vi ved, at forude venter massakrer på velfungerende og livgivende velfærds-og kulturinitiativer. Vi ved at arbejdsmiljø vil blive forringet på mange kommunale arbejdspladser og medarbejdere blive fyret.

De livs- og glædesødelæggende forringelser af velfærd, kultur og arbejdsmiljø som sparekataloget indeholder kan stoppes ved at sætte skatten op med 1 %, fastholde at virksomheder skal bidrage til velfærden og miljøet, gennem den såkaldte dækningsafgift og endelig lade de opsparede 300 millioner kr. afsat til Marselistunnelen komme ned i varmekassen til velfærd, kultur, natur, klima og miljø.

3858 borgere afgav velargumenterede høringssvar til sparekataloget. Enkeltpersoner såvel som organisationer. Alle kæmpende for det som gav værdi for dem eller bidrog til værdifuldhed for andre, for miljøet, naturen og for kommunen selv. Der blev fortalt om, hvad vi kommer til at mangle ved at nedlægge og begrænse. Det er ikke så lidt. Der blev også fremlagt forslag til andre steder at spare.

Det redigerede katalog er endnu ikke offentliggjort eller vedtaget i byrådet. Det sker først den 18.1. 23. så der er tid til at protestere og argumentere.

Tak for alle svarene, læserbrevene, oplysningerne, for demonstrationerne og invitationerne til at se og opleve alt det, I kan, ved og bidrager med.
Sikken rigdom borgmesterens lydige flertal i byrådet hælder ned ad brættet.

Enhedslisten opfordrer til at fortsætte kampen, indsigelserne, argumenterne og demonstrationerne Til kamp for en kommune, vi kan være bekendt.!

Mød op til byrådsmødet den 18.1.2023 kl. 16.00 på Rådhuset og gerne demo udenfor inden mødet.

Sparekataloget behandles derefter i Økonomiudvalget den 23.1.23. Vi opfordrer til at søge foretræde for udvalget. Det gøres ved at henvende sig til [email protected] med ønske om foretræde.

Enhedslisten vil støtte op om modstanden og vil, hvis kataloget fastholdes, i byrådet stemme imod hele kataloget samt kræve selvstændig afstemning for hvert punkt af de værste forringelser.

Bilag med liste over de værste forringelser.