Katrine Vinther Nielsen

Undersøgelse: Er forholdene i ældreplejen forbedret i ny struktur?

For et par år siden blev en omstrukturering af ældreplejen i Aarhus hastet igennem. Det skete på trods af stærkt kritiske røster, især fra personalet, der problematiserede både processen og den nye struktur. Den skulle sikre øget dialog med borgere og pårørende, samt sikre at alvorlige klager over plejehjem havner på forvaltningschefens bord. Men er dette sket? Det vil Enhedslisten meget gerne have undersøgt.

Pressemeddelelse, 27.11.2022, Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten, medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Derfor stiller Enhedslisten forslag i Aarhus Byråd om at få lavet en evaluering af omstruktureringen i Sundhed og Omsorg i samarbejde med relevante fagforeninger.

Kritikken af omstruktureringen kom fra fagligt kompetente folk: Ledere af plejehjem og plejecentre i Viby og Højbjerg udtrykte i oktober 2020, at en gennemgribende omstrukturering af ældreplejen i Aarhus ikke er den rette vej at gå. I februar 2021 konkluderede næstformanden for FOA Århus, at hun ikke var overbevis om, at den nye struktur ville forbedre forholdene i byens ældrepleje. I marts 2021 udtalte fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne i Sundhed og Omsorg, at borgerne og dygtige medarbejdere bliver tabere, når en omstrukturering bliver hastet igennem, uden at personalet bliver inddraget og lyttet til.

“Medarbejdernes stemme skal høres, når der laves omstruktureringer. Det politiske niveau skylder at følge op på den rejste kritik og problematikkerne, så vi kan ændre uhensigtsmæssigheder og imødekomme medarbejderne. Derfor er der behov for en evaluering, og Enhedslisten har opstillet en lang række spørgsmål, der ønskes svar på,” siger forslagsstiller Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget

Disse spørgsmål kan ses på byrådsdagsordenen til mødet i Aarhus Byråd d. 1.12.2022, sag nr. 13.

Se byrådsdagsorden