Katrine Vinther Nielsen

Solsikke-mærker vil gavne borgere med usynligt handicap

En international ordning med diskrete solsikke-mærker er til stor gavn for en gruppe borgere med et usynligt handicap. Solsikke-programmet er målrettet alle aldersgrupper, og solsikke-symbolerne, der indikerer et usynligt handicap, kan fås i form af nøglesnor, kasket, armbånd eller klistermærke. Enhedslisten foreslår i Aarhus Byråd, at Aarhus Kommune tilslutter sig denne ordning.

Pressemeddelelse, 27.10.2022, Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Som medlem af Solsikke-programmet forpligtiger man sig til at udlevere solsikke-mærkerne gratis til borgere og til at informere relevante medarbejdere om solsikke-symbolets betydning. Det indebærer, at medarbejdere med borgerkontakt, som ikke almindeligvis kender de borgere de servicerer, ved hjælp af solsikke-symbolet bedre kan vise hensyn til borgere med usynlige handicap. Udlevering af solsikke-symboler kan ske på Aarhus Kommunes offentlige biblioteker og i Borgerservice.

Solsikke-programmet udspringer af et initiativ i internationale lufthavne i 2016 i Storbritannien, og det er siden blevet udbredt til forlystelsesparker såvel som til mindre erhvervsdrivende – i Danmark især apoteker. Der er aktuelt 45 offentligt kendte organisations-medlemmer i Danmark, bl.a. Københavns Lufthavn, Københavns Zoo og Tivoli. Rudersdal Kommune er også medlem.

Medlemskab for Rudersdal Kommune koster 15.000 kr. det første år, og en udgift i lignende størrelsesorden forventes de efterfølgende år. Således må et medlemskab for Aarhus Kommune ses i relation hertil.

”For en meget beskeden sum penge kan vi på denne måde gøre en stor forskel i det daglige for en gruppe borgere, der ofte møder vanskeligheder. Så det skal vi da gøre. Solsikke-programmet er rigtig godt, og jeg håber på opbakning fra resten af byrådet til at få det indført i Aarhus,” siger Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten og forslagsstiller.

Hun henviser til en artikel i Århus Stiftstidende om betydningen af Solsikke-programmet:

Artikel i Århus Stiftstidende

Enhedslisten foreslår følgende:

1) Aarhus Kommune tilmeldes og implementerer Solsikke-programmet

2) Udgifterne til medlemskab afholdes af MSO; MSB; MBU eller MKB (magistratsafdelinger)

Forslaget fra Enhedslisten er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 2. november.

Læs mere om Solsikke-mærket