Ældre Og Ung Holder Hånd

Pengepungens størrelse skal ikke afgøre kvaliteten i ældreplejen

Privatisering af ældreplejen er ikke vejen frem. Det viser de dårlige erfaringer fra privat ældrepleje i Aarhus alt for tydeligt, med skarp kritik af de sundhedsmæssige forhold i private firmaers ældrepleje og konkurser, hvor kommunens så i huj og hast måtte tage over. Privatisering er helt forkert, for vi skal styrke den offentlige sektor – ikke udhule den.

Debatindlæg, 4.10.2022, Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

På trods af de mange skræk-historier om privat ældrepleje i Aarhus, kan man i Århus Stiftstidende læse, at ældrerådmand Christian Budde ønsker, at der skabes et langt større marked for private aktører i ældreplejen.

I Stiftens omtale af rådmandens forslag udtrykkes bekymring for, om dette kan skabe ulighed. For i områder med købestærke ældre vil firmaer sandsynligvis vise stor interesse for at levere ydelser, mens andre dele af byen bliver langt mindre attraktive. På samme måde vil firmaerne sandsynligvis være mere interesserede i at arbejde i tæt befolkede områder end i tyndt befolkede.

Denne bekymring deler jeg til fulde. Det er bestemt ikke den vej, vi skal gå, for der skal være lige muligheder i vores velfærdssamfund. Det er dybt problematisk, hvis private firmaer kan vælge, hvor de kan tjene flest penge og dermed presse vores allesammens velfærd.

Vi skal ikke udlicitere mere, og da slet ikke, når konkurser og uro har præget markedet for privat hjemmepleje og hjemmehjælp i Aarhus. Det frie valg ikke skaber tilfredshed, det gør derimod kvalitet. Så det er kvalitet, vi skal sikre i den offentlige velfærd, således at det ikke er pengepungen, der afgør, om man får gjort rent eller får tilstrækkelig omsorg og pleje.

Vi skal gå en helt anden vej end privatisering. Vi skal investere i vores velfærd og aktivt forsøge at løse et af tidens største udfordringer: Rekruttering og fastholdelse, som i Aarhus er udnævnt til et af de vilde problemer. Vi skal skabe bedre arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø, hvor det er den faglige vurdering af de fagprofessionelle, som spiller den afgørende rolle i arbejdet. Det er med til at fastholde medarbejderne.

Enhedslisten er konsekvente modstandere af privatisering og udlicitering, da demokratisk kontrol dermed forsvinder og erstattes af profitstyring og arbejdsforhold med større usikkerhed. Og frit valg er et værktøj, som åbner for profitstyrede firmaer. Det duer ikke. Vi skal derimod have kærlig pleje af borgerne i en ældrepleje, hvor der er sikret den nødvendige tid til nærvær og faglighed. Den usikkerhed der opstår, hvis ældreplejen udliciteres, er ikke acceptabel.

Se debatindlægget i Århus Stiftstidende