Laura Bryhl ved Klima Demo i Aarhus 5.9.2020

Klimaet skriger på handling: Indfør bilfri søndage, færre p-pladser og 40 km/t i byen

Klimaet står til at være den store taber ved budgetforhandlingerne i Aarhus. Den grønne omstilling er nemlig ikke prioriteret i budgetforslaget. Enhedslisten vil ved forhandlingerne kæmpe for klimaet, bl.a. med forslag om bilfri søndage og højst 40 km i timen i midtbyen, samt styrkelse af den kollektive trafik og udmøntning af cykelhandlings-planen.

Debatindlæg, 19.9.2022, Thure Hastrup, Enhedslistens politiske ordfører i Aarhus Byråd.

For Enhedslisten er det afgørende at øge indsatsen for at Aarhus kan opnå sit mål om CO2 neutralitet i 2030. I øjeblikket vokser CO2 forureningen fra transportområdet, og klima- og biodiversitets-krisen kan både ses og mærkes.

Først og fremmest vil vi have fuld finansiering af Klima-handlingsplanen. Desuden skal der puttes langt flere penge i Klimafonden, men indtil det sker, skal fondens nuværende midler på 63 mio. kr. ud at arbejde.

Vi har stillet flere forslag om finansiering, bl.a. en skatteforhøjelse, som er blevet fejet af bordet. Og vi er godt klar over, at der ikke er mange penge at rutte med, da også velfærden skal tilgodeses, hvilket vi selvfølgelig bakker fuldt op om. Men vi giver ikke op. Vi ser stadig muligheder i nogle af de mange klimaforslag, vi har stillet, og dem vil vi kæmpe for i forhandlingerne om budgettet:

Bilfrie søndage i Aarhus C vil reducere CO2 udledningen fra transportområdet og samtidig kortlægge hvilke behov, der er for at den kollektive trafik kan erstatte biltrafikken på ugens andre dage.

Som første led i en bilfri midtby, foreslår vi, at Latinerkvarteret gøres bilfrit. Det vil reducere CO2 udledningen fra transportområdet og samtidig være med til at vise, hvordan vi kan bruge byrummet, når det ikke er fyldt med biler.

20 procent færre p-pladser i Aarhus C, foreslår vi. Det vil give plads til mere liv i byen og bedre forhold for cyklister og fodgængere. Dette kan gøres med inspiration fra Københavns Kommune.

Vi vil udbrede forsøget med hastigheds-begrænsning på 40 km i timen indenfor ringvej 2. Det vil sænke forbruget af fossile brændstoffer, reducerer støjniveauet og forbedre trafiksikkerheden.

Endelig vil vi have afsat penge til, at Teknik og Miljø i samarbejde med klimabevægelser,
interesseorganisationer og erhvervsliv udarbejder en plan for fremtidens bilfri midtby.

Foruden disse forslag, der med få midler kan få forholdsvis stor virkning, foreslår vi en jordfond til opkøb af jord til grundvandsparker, således at rent drikkevand kan sikres. Vi ønsker desuden at få nedsat et reelt Klimaborgerting i 2023 og 24 til at følge op på Klimaborgersamlingen i år. Og endelig har vi forslag om mere begrønning af byen, med parker og mere fokus på biodiversitet.

Vi presser endvidere på for at få Cykelhandlingsplanen udført fuldt ud, således at penge til anlæg bliver brugt her, til flere cykelstier og bedre for hold for cyklister, hvilket er med til at begrænse bilismen. Og så vil vi desuden styrke den kollektive trafik med bedre faciliteter og flere afgange.

Debatindlægget i Lokalavisen Aarhus