Thure Hastrup EL Aarhus Byråd

Lufthavns-millioner hældt i et sort hul – uden vigtige oplysninger

Et flertal i Aarhus Byråd besluttede d. 25. maj i år at hælde 180 mio. af aarhusianernes skattekroner i den slunkne kasse i Aarhus Lufthavn. Enhedslisten var imod sammen med R, SF, NB og DF. Siden har det vist sig, at vigtige oplysninger var skjult, nemlig at den private investor stort set ville trække sig, og at lufthavnens kasse var ved at være tom. De manglende oplysninger møder skarp kritik fra Enhedslistens byrådsmedlem Thure Hastrup samt fra Metin Aydin, byrådsmedlem for Radikale Venstre.

Infomeddelelse, 14.9.2022, Thure Hastrup, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

”Det er dybt utilfredsstillende, mildt sagt, at byrådet ikke har fået besked om, at den private investor ikke bidrog til kapitaltilførslen. Det sætter et kraftigt spørgsmålstegn ved den økonomiske ansvarlighed ved de tre partier, S, V og K, der vedtog, at kommunen skulle sende 180 millioner kroner til lufthavnen”, siger Thure Hastrup til Århus Stiftstidende.

Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister har den private investor Staus A/S ejet 19,99 pct. af aktierne i Aarhus Lufthavn. Ifølge registret er disse aktier afhændet d. 30.5.2022, hvilket oplyses under rubrikken ”ophørt ejerskab”.

Til Århus Stiftstidende har borgmesterens afdeling oplyst, at Staus A/S nu ejer 0,04 pct. af aktierne i Aarhus Lufthavn, mens Aarhus Kommune nu ejer 89,99 pct. og Syddjurs og Norddjurs kommuner hver ejer 4,99 pct. De to Djurslands-kommuner skød i foråret hver 10 mio. kr. i lufthavnen.

Til JP-Aarhus har lufthavnens administrerende direktør Brian Worm sagt, at uden kapitaltilførsel i juni var lufthavnens byggeplan gået i stå, og senere på året ville lufthavnens kasse være løbet tom.

I JP-Aarhus har Metin Aydin kritiseret, at byrådet ikke blev oplyst om, at lufthavnen kunne løbe tør for penge og risikere at lukke i 2022.

”Hvis man bevidst valgte en strategi med fortsat byggeri, hvor der senere ville blive brug for flere penge, burde man have orienteret byrådet om den beslutning. Man har satset på, at byrådet ville redde lufthavnen – det er jo gambling,” siger Metin Aydin til JP-Aarhus.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard har i Århus Stiftstidende og i JP-Aarhus afvist kritikken.

På byrådsmødet i maj foreslog Enhedslisten, Radiale Venstre og SF, at kommunen i stedet skulle bruge de 180 millioner kroner som et engangsbeløb på børn, ældre, sociale forhold og kultur samt på bedre indeklima i skoler og dagtilbud og på klimafonden. Det ville de tre partier S, V og K ikke være med til, og de havde tilsammen flertal for at give de 180 mio. kr. til Aarhus Lufthavn.

I den nuværende situation, hvor der op til årets budgetforhandlinger er varslet besparelser på 229 mio. kr. på kommunens budget, har Enhedslisten endnu en gang kritiseret at de 180 mio. kr. er blevet hældt i et sort hul i lufthavnens slunkne kasse.

”Sammenlign beløbet med de 229 mio. kr. der nu foreslås sparet. Det er jo de penge, vi står og mangler. I Enhedslisten vil vi gå et skridt videre. Vi anser ikke Aarhus Lufthavn for kritisk infrastruktur, da den først og fremmest betjener charterturister. Så vi mener, at Aarhus Kommune skal sælge sine aktier, hvilket vil give penge til klimaindsats og velfærd,” siger Thure Hastrup.

Omtale i Århus Stiftstidende

Omtale i JP-Aarhus

Billede: Thure Hastrup, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten