Katrine Vinther Nielsen

Man kan ikke bekæmpe social kontrol med social kontrol

Tørklædeforbud modvirker ikke social kontrol, til gengæld vil det gå ud over relationen til eleverne. Vi skal i stedet med ord og handling vise børnene det danske demokrati.

Debatindlæg, 3.9.2022, Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Hvis der kommer et forbud, er der stor risiko for, at de børn, som oplever social kontrol, isoleres mere fra det samfund, de lever i. En undersøgelse fra Stanford University viser, at det franske tørklædeforbud i grundskolen havde skadelig effekt på pigernes mulighed for at gennemføre deres ungdomsuddannelse og deres senere forløb på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen fandt også, at antallet af muslimske piger, der blev negativt påvirket, var meget højere end antallet af piger, der bar slør. Ikke mindst, fordi det øger fokus på deres påklædning inden for uddannelsesmiljøet (skolen og klasseværelset).

Social kontrol ER et reelt problem. Og det løses ved at give folk muligheder, at oplyse og rådgive og at inkludere i positive fællesskaber. Ved at sikre, at rådgivningslinjer og krisecentre ikke må afvise på grund af ressourcemangel.

Ikke ved at udstikke en dresscode.

Forbuddet er ikke foreneligt med en folkeskole, der bygger på ligeværd, og et samfund, der bygger på religionsfrihed.

Vi skal med ord og handling vise børn og unge i grundskolen, hvad det danske demokrati er rundet af, nemlig evnen til at tolerere forskellighed, tage vare på minoriteter og ikke mindst OPLYSE gennem samtalen.

Et forbud vil undergrave den tillid, der skal være mellem børnene, lærerne og forældrene. Dette forbud sætter lærerne i en urimelig situation, fordi det forhindrer den samtale, som kan forhindre social tvang.

Og så er vi inde ved kernen: Dialog kræver mere tid med eleverne. Lærerne skal have bedre tid til at kunne tale med eleverne, så de kan spotte mistrivsel. Det er dét, der er vejen frem, så vi i højere grad kan sætte ind mod mistrivsel generelt. Og det er langt mere relevant efter, at over 1.000 psykologer udtrykker dyb bekymring over den aktuelle stigning i mistrivsel. Vi skal lytte til deres bekymring: Hvis ikke rammerne bliver ændret, ser vi intet håb for at vende udviklingen.

Stop symbolpolitik!

PS: Og hvis ikke samtalen er nok, så er lærere allerede i dag forpligtet til at reagere; den skærpede underretningspligt tilsiger nemlig, at: “Hvis du har et arbejde, hvor du er i tæt kontakt med børn og unge, er du særlig forpligtet til at underrette kommunen om din eventuelle bekymring for et barn eller en ung … Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte”. Kilde: Ankestyrelsen.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende