Fra landbrugsjord til produktionsskov

Var i dag på skovtur i Linå Vesterskov – en familieejet produktionsskov med hovedsæde beliggende med udsigt til Himmelbjerget.
Derefter rundvisning på Grønagergård Savværk, hvor de bl.a. forarbejder træ fra Linå Vesterskov. Ejeren, der var uddannet tømrer og havde startet sit savværk med at købe en sav, viste sig at være en gudbenådet fortæller.
Fyldt med sanse oplevelser fra ren skovluft, duften af frisk træ og savsmuld fik vi vist og fortalt.
TMI (Træ- og Møbelindustriens Brancheklub) havde inviteret.
De ville gerne i kontakt med politikere for at gøre os opmærksom på en række ting:
  • Produktionsskove er bæredygtighed. I alt fald hvis skovene dyrkes certificeret. Det er der kun 1/3 af dem der gør. Et problem vi skal have gjort noget ved.
  • Træ lagrer CO2 – så længe det ikke rådner, for da frigiver det CO2.
  • Træ er et bæredygtigt materiale at bygge af i modsætning til et materiale som beton, der er klimabelastende.
  • Vi mangler og kommer til at mangle produktionstræ, hvis vi ikke udvider arealer med produktionsskov. TMI mener ikke, vi kan undvære træ fra statsskove som ellers er bestemt skal udfases som produktionsskov. Den beslutning beder de os lave om.
  • Der findes træsorter, Douglas, Lærk og den hjemmehørende Eg, der holder bedre end imprægneret fyrretræ. Dyrker vi det her i landet undgår vi at udrydde regnskov for hårdt træ og vi undgår at klimabelaste ved at transportere træ fra den ene side af jordkloden til den anden.

 

Jeg foreslår, at vi rejser skov på konventionel dyrket landbrugsjord.
Da konventionel landbrug er ekstremt klimabelastende og dets udledninger ødelægger grundvand og havbund, og da vi overproducerer fødevarer, er det nærliggende at erstatte korndyrkning og grisestalde med er bæredygtigt produkt som skov.
Af et træ bruges kun 50% til produktion af møbler, tømmer o.a. byggemateriale. De resterende 50 % er spildmateriale som anvendes til forskellige produkter som flis i parker eller brændes af i kraft- varmeværker, til brænde i pizzaovne og brændeovne, engangsservice, surbundsforbedring (erstatter spagnum) eller i træfiberplader til isolering.
Det sidste mangler der danske producenter til.
Træfiberplader er langt mindre belastende også for bygningsarbejderes helbred end glasfiber er. Desuden skal der ikke bruges plastik til dampspærrer fordi en træfiberplade ånder.
At Pensionskasser skal have mulighed for at investere i bæredygtig træproduktion er en af de gode ideer vi fik med derfra. Tænker de fleste medlemmer vil foretrække et sådant valg fremfor som nu, at deres penge anvendes til boligspekulation.
Således beriget med ny viden og tanker om hvad vi vil handle på gik vi hver til sit.
Som, jeg har for vane checkede jeg lige skoven for svampe på vej hjem.
Fandt siger og skriver en enkelt rørhat, som røg i gryden til aftensmaden.