Rådhus Rød By Grøn By

Stop million-besparelserne i Aarhus, de er slet ikke nødvendige i år

De bebudede besparelser på 229 mio. kr. årligt på Aarhus Kommunes budget vil ramme hårdt på velfærden. De midler der er, forsøges fordelt på særligt hårdt ramte velfærdsområder, og det støtter vi, men ikke at der medfølger store nedskæringer. For kommunen har penge nok til at undlade de store besparelser i 2023. Enhedslisten peger på, at Marselis-milliarden skal i spil, aktierne i Aarhus Lufthavn skal sælges, og så er der en række andre muligheder for at skrue op for indtægterne.

Pressemeddelelse 30.8.2022, Thure Hastrup, Katrine Vinther Nielsen, medlemmer af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Byrådets partier er med budgetforslaget blevet bedt om at spare 229 mio. kr. med bind for øjnene. Det er helt urimeligt. De 229 mio. kr. skal ifølge forslaget besluttes som en spare-ramme, og først i oktober åbenbares det så, hvad indholdet vil være. Det er altså ikke en måde at føre politik på, som er værdig for et oplyst folkestyre, og da slet ikke for hverken ansatte i kommunen eller borgerne.

I lang tid har byrådets partier brugt tid og energi på samlet at stille 173 forslag til budgettet. De bliver nu smidt i papirkurven, for der er ingen penge til nogen af forslagene, står der i budgetforslaget. Det er da at gøre grin med det store arbejde, partierne har lagt i forslagene, og de embedsmænd der nu skal bearbejde dem. Enhedslisten har stillet mange forslag om klima, miljø og velfærd, på baggrund af en række møder vi har holdt med klimabevægelser, interessegrupper, fagforeninger og flere. Alt dette er nu spildt. Det er helt galt, for faktisk vil flere af vores forslag for meget få penge kunne skabe stor værdi, såsom mindsket CO2 udslip ved at indføre bilfri søndage, sænke farten i byen til 40 km i timen i byen og indføre deltager-budgetter på flere magistratsområder.

Helt galt i budgetforslaget er det, at der ikke afsættes penge til klimaindsatsen. Den bliver svigtet og det i en tid hvor klimakrisen udvikler sig værre end forventet, og hvor CO2 udslippet i Aarhus vokser.

I april i år besluttede et flertal i byrådet at hælde 180 mio. af aarhusianernes skattekroner i den slunkne kasse i Aarhus Lufthavn. Enhedslisten var imod, sammen med SF og R. Sammenlign beløbet med de 229 mio. kr. der nu foreslås sparet. Det er jo de penge, vi står og mangler! I Enhedslisten vil vi gå et skridt videre. Vi anser ikke Aarhus Lufthavn for kritisk infrastruktur, da den først og fremmest betjener charterturister. Så vi mener, at Aarhus Kommune skal sælge sine aktier, hvilket vil give penge til klimaindsats og velfærd.

Udover dette er der stadig flere hundrede mio. kr. tilbage i den opsparede Marselis-milliard. Hvorfor skal de penge ligge og lumre på kistebunden mens velfærden samtidig skal bespares og beskæres. Hiv de penge frem i lyset, aftalepartier S, V og K, og lad os slippe for de store besparelser i 2023, som dermed slet ikke er nødvendige. Vi vil desuden pege på mulige indtægter fra indsats mod social dumping, stilladsafgift, udeservering, byggesagsgebyrer, og p-området. Og så går vi ind for, at kommuneskatten sættes i vejret, hvilket er meget oplagt i en tid, hvor beskæftigelsen er i top og aktie-udbytterne er i kraftig vækst.

Se budgetforslaget på kommunens hjemmeside