Thure Hastrup, Katrine Vinther Nielsen, Solveig Munk

Fokus på de politiske mål til gavn for borgerne og klimaet

Det er fremgået af pressen, at der er samarbejdsudfordringer i Enhedslistens byrådsgruppe i Århus. Dette er korrekt, og bestyrelsen i Århus har derfor anmodet Enhedslistens forretningsudvalg, om at iværksætte et konflikthåndteringsforløb.

Pressemeddelelse, 29.8.2022, Thure Hastrup, Katrine Vinther Nielsen, Solveig Munk, Byrådsmedlemmer for Enhedslisten i Aarhus

Alle tre byrådsmedlemmer ønsker at indgå konstruktivt i dette, og vi tror på, at vi ved en fælles indsats, kan finde det fælles fodslag. Det er vigtigt, fordi vi har virkelig mange politiske mål, som vi gerne vil nå, til gavn for byens borgere og klimaet.

Vi udtaler os ikke yderligere om konflikthåndteringsforløbet, og beder om ro til at arbejde med det. Derimod udtaler vi os altid gerne om vores politik.