Thure Hastrup Politisk Ordfører EL Aarhus Byråd

Salg af Aarhus Lufthavn skal skaffe penge til klimaindsats og velfærd

Enhedslisten har til årets budgetforhandlinger i Aarhus stillet en lang række vigtige og nødvendige forslag. Forespurgt af pressen om de to vigtigste forslag, som vi først og fremmest vil prioritere, vil vi nævne de forslag, der handler om at skaffe penge til klimaindsatsen og til aarhusianernes velfærd:

  1. Fuld finansiering af Klimahandlingsplanen
  2. Finansieringsforslag om at sælge Aarhus Kommunes aktier i Aarhus Lufthavn, for at bruge disse penge på klima og velfærds-områderne (stilles inden frist for finansieringsforslag 14.9.)

Pressemeddelelse, 26.8.2022, Thure Hastrup, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd

Ad. 1: Enhedslisten vil gerne opnå at Klimahandlingsplanen 2021-2024 er fuldt finansieret, således at restfinansieringen er sikret og den kan implementeres i tide og bidrage til det overordnede mål om CO2 neutralitet i Aarhus i 2030. Restfinansieringen er differencen mellem byrådsbevillingen til gennemførelse af klimahandlingsplanen og det estimerede finansieringsbehov til at gennemføre indsatserne.

Der er stadig ikke er afsat et specifikt budget til restfinansieringen af klimahandlingsplanen, så det sikres at indsatserne implementeres. Situationen blev ved budgetforhandlingerne sidste år beskrevet således, at der mangler 132 mio. kr. for at Klimahandlingsplanen er fuldt finansieret.

”Vi får at vide, at en stor del af disse penge skal komme fra de enkelte magistratsafdelinger. Men de store magistratsafdelinger er hårdt pressede på deres kerneydelser, velfærden, hvor der er store problemer med at få pengene til at slå til. Så vi ser ikke dette som en farbar vej til finansiering af Klimahandlingsplanen,” siger Thure Hastrup, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.

Dette er uhyre vigtigt, fordi en sikring af restfinansieringen af Klimahandlingsplanen vil skabe den værdi for borgerne i Aarhus, at de kan se frem til indfrielse af målsætningerne i Klimahandlingsplan 2021-2024. At klimahandlingsplanen faktisk bliver fuldt finansieret og implementeret vil sende et signal om, at Aarhus byråd tager sin beslutning om at opnå CO2 neutralitet i 2030 alvorligt. Det vil skabe håb hos borgerne og øge motivationen for selv at gøre en indsats.

Ad. 2: Aarhus Lufthavn er en økonomisk klods om benet på Aarhus Kommune. Enhedslisten anser ikke Aarhus Lufthavn for kritisk infrastruktur, da den først og fremmest betjener charterturister. Et flertal i byrådet, minus EL, SF og R vedtog i foråret at poste ekstra 180 mio. af aarhusianernes skattekroner i lufthavnens slunkne kasse. Samtidig håber man på, at private investorer vil bidrage med 90 mio. kr. Sammen med SF og R foreslog vi, at de 180 mio. kr. i stedet for skulle fordeles med 100 mio. som en velfærdsbonus til velfærds- kultur og foreningslivet i Aarhus samt med 40 mio. til at forbedre indeklimaet i skoler og dagtilbud og 40 mio. til klimafonden.

Med vores forslag går vi nu et skridt videre. Vi skal investere i velfærd, klima og foreningsliv fremfor luftfart. I dag rækker pengene ikke til forebyggende indsatser i de brede velfærdstilbud, og knap nok til at holde driften kørende. Og de kommende budgetforhandlinger tegner til at blive en kamp om at holde skindet på næsen på de store velfærdsområder, hvis der da ikke ligefrem bliver tale om besparelser.

”Vi har brug for et velfærdsløft og ikke et lufthavnsløft. Vi skal have pengene, der er bundet i lufthavnen, ud til skoler, dagtilbud, hjemmepleje, lokalcentre, forsorgshjem, bosteder og foreninger, så der kan skabes konkrete og positive forandringer i hverdagen. Derfor skal Aarhus Kommune sælge sine aktier i Aarhus Lufthavn. Det vil samtidig være et vigtigt signal i forhold til klimaindsatsen,” siger Thure Hastrup.

Omtale i JP-Aarhus af bl.a. Enhedslistens budgetforslag