Katrine Vinther Nielsen

Normstormerne i stormvejr – en storm i et glas vand

For tiden er Normstormerne, som tilbyder oplæg og diskussion som et led i seksualundervisningen i folkeskolens ældste klasser, udsat for en del kritik, også her i Aarhus og senest i Stiften. Det gør mig ked af det, både fordi jeg som lærer selv kun har gode erfaringer med Normstormerne, men også fordi det undergraver tilliden til den enkelte lærer og til folkeskolen generelt.

Debatindlæg 6.8.2022, Katrine Vinther Nielsen, byrådsmedlem i Aarhus for Enhedslisten, næstforperson for Børn- og Ungeudvalget

Vi skal som politikere ikke detailstyre undervisningen, men skal i stedet have tillid til lærernes og skolernes dømmekraft. Det er lærerne, der er tæt på eleverne og kan vurdere, hvad der er godt for undervisningen og de unges udvikling. Det skal vi som politikere ikke gøre os til dommere over.

Det er jo også en meget bred vifte af politiske partier i byrådet, der har besluttet at invitere Normstormerne indenfor i undervisningen. Det er besluttet ved budgetforlig om kommunens budgetter for 2014, 2016 og 2018, altså igen og igen, af partierne S, V, K, R, SF, DF og endelig EL.

For mig som lærer er der god grund til at bruge Normstormerne. Noget af det, som elever ofte fremfører, er, at de ikke får tilstrækkeligt ud af seksualundervisningen og efterspørger mere up-to-date undervisning – det skal vi lytte til.

Normkritisk undervisning er relevant, fordi her skabes et trygt rum til at snakke om identitet, køn, seksualitet mv., Og særligt fordi flere LGBTQ+ elever mistrives.

Hver gang, jeg har brugt Normstormerne i min undervisning, har det været et sagligt og godt bidrag, der har skabt rum for vigtige dialoger og refleksioner blandt eleverne. Og det er præcis det, som det i sidste ende handler om: Eleverne og deres trivsel. Det må ikke drukne i politisk fnidder og personlige dagsordener.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende