Aarhus En god by for alle

Velfærd og klima skal løftes – derfor 1 % mere i skat

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL vil ramme børnene, de ældre, mennesker med handicap og klimaindsatserne i kommunerne. Nedskæringerne på velfærd, handicapområdet og klimaindsatsen er et politisk valg fra regeringen og KL’s flertal. Sættes kommuneskatten op med 1 % vil det på sigt bidrage til at give et løft på velfærdsområdet – og klimaindsatsen skal også løftes.

Pressemeddelelse, 28.6.2022, Katrine Vinther Nielsen, Solveig Munk og Thure Hastrup, Enhedslistens byrådsgruppe i Aarhus.

Når regeringen vil bruge pengene på oprustning frem for på velfærd i kommunerne, så er der kun kommunen selv til at betale. Derfor foreslår Enhedslisten i Århus at indtægterne øges, blandt andet ved en skattestigning på 1 %.

Velfærden og klimaet ude i kommunerne skal betale konsekvenserne af at et flertal i folketinget har aftalt en massiv oprustning. Regeringen og flertallet i KL’s bestyrelse mener vi skal holde igen med det offentlige forbrug for at begrænse inflationen. Men inflationen skyldes en række forhold udefra, vi ikke kan kontrollere. I stedet for nedskæringer kan vi beskatte de mest velhavende danskere og de virksomheder, som har tjent rigtig mange penge på den nuværende udvikling, hårdere. Enhedslisten mener ikke der skal spares på serviceniveauet eller klimaindsatsen. Der skal findes yderligere indtægter.

Århus-skatten er 1 % under andre storbyers – Odense har hævet sin

Medens velfærden lider i Århus, er kommuneskatten én af landets laveste – hele 1 %-point under de byer, som vi normalt sammenligner os med. Odense har siden 2016 hævet sin skat med 1 %.

“Det er uforståeligt, at kommuneskatten i Århus skal holdes 1 % under skatten i andre storbyer som Odense, Ålborg, Esbjerg og Randers”, siger Katrine Vinther Nielsen fra Enhedslisten. “Det er også et krav, som LO (nu FH) tidligere har rejst,” fortsætter hun.

“En mere ambitiøs klimaindsats kræver også et større provenu”, siger Thure Hastrup, Enhedslisten. “Og når Odense for at par år siden kunne hæve skatten, kan vi også i Århus”.

En skattestigning skal følges op med kompensation til de laveste indkomster

Enhedslisten er opmærksom på, at en lokal skattestigning vender ‘den tunge ende nedad’ – dvs. rammer lave indkomster hårdere end høje indkomster. “Det er en del af vores forslag, at der bør laves kompensation til de laveste indkomster”, siger Solveig Munk, Enhedslisten. “Det kan man teknisk gøre, hvis der er den nødvendige vilje”.

Enhedslisten vil have humane velfærdsordninger og en ambitiøs klimaindsats!