Protest-demonstration i Aarhus mod nedskæringer, 13.9. 2018.

Millioner til Aarhus Airport er helt sort, når velfærden lider

Der er dobbelt op på kulsort samvittighed, når flere partier i Aarhus Byråd vil smide 180 mio. skattekroner i Aarhus Lufthavns slunkne kasse. Først og fremmest skal Aarhus Kommune ikke fremme klima-skadelige flyrejser til feriesteder. Dernæst bør det give kulsort samvittighed at poste penge i dette, samtidig med at velfærden i Aarhus i allerhøjeste grad mangler penge.

Debatindlæg, 2.6.2022, Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup, medlemmer af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Byrådet skulle onsdag d. 25.5. tage stilling til, om der fortsat skal ske en videreudvikling af Aarhus Airport. Men det afgørende spørgsmål er: Skal Aarhus Kommune virkelig fremme flere flyrejser til fritids- og feriedestinationer, som lufthavnen vil servicere?

Klima & Bæredygtighedsudvalget har netop fået et oplæg fra CONCITO, som påpeger, at vi som samfund nu er dér, hvor vi må prioritere mellem nye klimarelaterede projekter eller traditionelle udviklingsprojekter, herunder udvidelse af lufthavne. Vi har et begrænset CO2 budget – og udvikling af lufthavnen er en pind til ligkisten for et CO2 neutralt Aarhus i 2030. Det bidrager heller ikke til det nationale mål om 70% reduktion i 2030. Alt dette peger entydigt på, at vi skal begrænse flytrafikken. Ja, det er tvingende nødvendigt, så vi ikke bidrager med en kulsort investering til skade for klimaet.

Ligeledes bør det give kulsort samvittighed, når velfærden samtidig på alle områder mangler penge. En investering i flytrafikken er helt sort, når velfærden lider.

Rekruttering og fastholdelse hænger sammen med denne udfordring. For arbejder man et sted, hvor man ikke kan levere den kvalitet, man er uddannet til at kunne, presser det arbejdsmiljøet. Medarbejdernes arbejdsvilkår handler om kvalitet. Man får moralsk stress, når man ved, at det kunne være anderledes, hvis der var tid og ressourcer til at levere en højere kvalitet.

Når børnene mistrives, når ældre ikke kan komme op af sengen, og når personer med handicap bliver udadreagerende, så er det fordi der mangler faguddannet personale og relevante tilbud. Det er meget tydeligt, at der er behov for flere midler til bl.a. bostederne samt special- og ældreområdet – og ikke færre midler.

Retssikkerheden og arbejdsmiljøet er desuden under pres. Forråelsen kommer ikke ud af det blå, men af politiske beslutninger som legitimerer den manglende prioritering. Der skal investeringer og rettidig indsats til, hvis vi bekymrer os om vores børn, ældre og udsatte og sårbare borgere.

Enhedslisten vil kraftigt opfordre hele byrådet til at påtage sig opgaven med at tilvejebringe den nødvendige økonomi til velfærdsområdet. Det er ikke de svageste borgere i Aarhus, der igen skal betale regningen. Noget må gøres og Enhedslistens viser gerne ansvarlighed.

Billedet: Protest-demonstration i Aarhus mod sociale nedskæringer, 13.9.2018.

Debatindlægget i Lokalavisen Aarhus