Solveig Munk med Botanisk Haves Venner

Tillykke til Botanisk Haves Venner

Tillykke til Botanisk Haves Venner, der i dag fylder 10 år. Vennerne reddede en del af haven fra at blive en gold ørken tilplantet med fitness-redskaber i metal af det kolde og kyniske bystyre i Århus Kommune.

Pressemeddelelse, 2.6.2022, Solveig Munk, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg.

En budgetbesparelse i Århus Byråd i 2011 ville nedlæggelsen og goldheden. Der kunne spares på løn og udgifter til materialer.

Heldigvis samledes en gruppe borgere og dannede Botanisk Haves venner til at redde haven. Vennerne har lige siden udviklet og vedligeholdt og sørget for bevarelse af natur, kultur, historie og biodiversitet. Det siges, at de fyrede gartnere, der havde passet og plejet bedene i haven gik med vennerne og nu ulønnet passer bedene

Disse venner er hverdagens helte her hos mig og hos Enhedslisten i Århus. Men ikke hos hverken Teknik og Miljørådmand eller borgmester. Vennerne får ikke tilskud, så de kan have redskaber til alle eller lidt godt til kaffen.

Stier og beplantning bliver ikke vedligeholdt af kommunen. -Der er ikke penge afsat til det. Vennerne fortæller at haven bruges mere og mere af både turister og herboende – under corona epidemien  især –  Der er et enormt slid på parken, som de frygter, bliver til en bypark og ikke en botanisk have.

Byrådet er inviteret til jubilæet. Rådmanden deltager ikke.

U.t  formand for Teknisk Udvalg gør og havde håbet på at kunne medbringe en gave som anerkendelse for vennernes 10 års virke. De ønsker sig hakkejern, beskærersaks og småkager til kaffen. Men det vil hverken rådmand eller borgmester bevilge.

Tak til Enhedslisten Århus for at anerkende Botanisk Haves værdi for Århus ved at bevilge den beskærersaks til vennerne, som fedtsylene i Århus Kommune ikke vil ryste op med penge til.

Enhedslisten fremsætter budgetforslag om tilskud til BHV og til vedligeholdelse af parkens anlæg, Så håber vi fedteriet er ophørt når forhandlingerne om budgettet starter.