Aarhus Rådhus m Dansk og Ukrainsk Flag

Ukrainske børn skal tilbydes undervisning i deres modersmål

De ukrainske flygtninge -børn og -unge i Aarhus skal tilbydes undervisning i deres modersmål. Det stiller Enhedslisten forslag om i Aarhus Byråd.

Pressemeddelelse, 19.5.2022, Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og næstforperson for Børn- og Ungeudvalget.

Baggrunden for dette er, at kommunen frivilligt kan tilbyde modersmåls-undervisning til børn fra andre lande end EU. Desuden gøres det muligt ifølge en politisk aftale indgået i Folketinget i april om ukrainske børns skole- og dagtilbud.

”Undervisningen er vigtig, da beherskelse af modersmålet fremmer elevernes indlæring af bl.a dansk. Desuden har modersmåls-undervisning positive resultater på elevernes trivsel og motivation,” siger forslagsstilleren Katrine Vinther Nielsen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og næstforperson for Børn- og Ungeudvalget

I forslaget indgår, at Magistraten for Børn og Unge skal stå for at igangsætte modersmåls-undervisningen. Desuden skal Børn- og Ungeudvalget løbende orienteres og have mulighed for at følge resultaterne af modersmåls-undervisningen.

Ifølge forslaget skal lærerne have en uddannelse som folkeskolelærer og have særlige forudsætninger for at undervise i sproget. Lærere med oprindelseslandets læreruddannelse, eller andre som på anden måde har kvalificeret sig, kan dog også forestå undervisningen.

Undervisningsministeriet henviser til virtuelt undervisningsmateriale på ukrainsk, som kan bruges til modersmålsundervisningen.

At modersmåls-undervisning gavner børnene i deres skolegang er dokumenteret i en rapport, der har undersøgt tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige: Link

Forslaget er på dagsordenen på byrådsmødet d. 25. maj.