Beskyt vores fælles drikkevand

Rådmanden må fremskynde sikringen af grundvandet: Brug 800 mio. kr. og køb de sårbare områder

I Aarhus kommune er den tilgængelige drikkevandsressource fuldt udnyttet. Det betyder, at vi ikke bare kan flytte vores vandværker til nye grundvandsreservoirer, såfremt de hidtidigt benyttede reserver forurenes til udrikkelighed. Derfor er det så vigtigt, især i vores kommune, at vi får sikret vores drikkevand mod forurening.

Debatindlæg, 11.5.2022, Thure Hastrup, medlem af Aarhus Byråd og klima- og Bæredygtigheds-udvalget for Enhedslisten. Jesper Kjeldsen, medlem af Aarhus Byråd og Teknisk Udvalg for Socialdemokratiet. Henholdsvis  næstformand og medlem af Aarhus Vands bestyrelse.

Rundt omkring i kommunen har vi sårbare arealer, hvor pesticider desværre meget let får tilløb til grundvandet. Således har vi ved de seneste testboringer set, at 44 procent af prøverne indeholder pesticider, og 17 procent overskrider de fastsatte grænseværdier.

Dét – sammenholdt med, at vi ikke bare kan flytte til nye grundvandsreservoirer – gør det altså bydende nødvendigt med effektive tiltag for at bremse udledningen af pesticider i disse sårbare områder.

Hidtil har løsningen været at indgå frivillige aftaler med ejerne af sådanne områder. Det fungerer sådan, at ejerne får en kompensation for til gengæld at lade være med at sprøjte med pesticider. Det virker jo umiddelbart som en ganske fornuftig løsning.

Der, hvor problemerne imidlertid opstår, er, når man ikke har kunnet blive enige om en kompensationspakke med ejeren. Af den årsag har det taget hele otte år at indgå aftaler om kun 13 procent af de sårbare arealer. Det skriger jo til himlen, og det tydeliggør behovet for nye værktøjer til at sikre vores grundvand.

Det er netop med den ambition in mente, at vi vil have rådmanden for Teknik og Miljø på banen. Processen vedrørende grundvandssikring har stået stille for længe. Vi ønsker, at rådmanden hurtigst muligt vender tilbage med mulige alternative løsninger til de frivillige aftaler.

Vi kan endda hjælpe med nogle ideer: Der bør oprettes deciderede “grundvandsparker” ved de sårbare områder. Det skal indebære, at områder fredes eller opkøbes, så der ikke længere udledes pesticider. Et opkøb af 8.000 hektar jord vil koste cirka 800 millioner kroner. Det er ikke for høj en pris for rent grundvand.

Områderne kan i stedet blive benyttet til opsætning af vedvarende energi-anlæg, skovrejsning, eller man kunne lade noget af det stå uberørt, så en fin biodivers fauna har mulighed for at blomstre.

Det korte og det lange er, at der ingen tid er at spilde. Rådmanden bør derfor ved førstkommende lejlighed invitere miljøminister Lea Wermelin på besøg for at kortlægge muligheder og begrænsninger ved alternative løsninger, herunder grundvandsparker. Det er vores drikkevand og vores sundhed, der står på spil.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende