Gellerup

Sæt nedrivningen i Gellerup på stand by

Ændringsforslag til sag 15 “Lokalplan 1173 – Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup” – byrådsmødet i Aarhus d. 6.4.2022

Pressemeddelelse, 6.4.2022, Solveig Munk, Enhedslisten, Henrik Arens, Nye Borgerlige og Christian Budde, Venstre, medlemmer af Aarhus Byråd.

Putins krig i Ukraine har skabt en ny alliance i aarhusiansk politik. Krigen har betydet at millioner
af ukrainere er drevet på flugt. Vi ser desværre at antallet af flygtninge fra Ukraine stiger voldsomt
fra dag til dag.

På bare en uges tid gik regeringens forventning, om at vi skulle modtage og hjælpe 20.000
ukrainere, til at vi nu kan ende med over 100.000 flygtninge fra Ukraine. I Aarhus alene, kan vi
ende med at skulle hjælpe og give husly til ca. 6.000 Ukrainere. Vi må erkende at udviklingen er
voldsom, og derfor kræver at vi tænker kreativt.

I Aarhus har vi tidligt haft fokus på at forberede flygtningestrømningen fra Ukraine. Og har derfor
ind til videre været på forkant med at skaffe boliger til Ukrainerne. Men vi kan også allerede nu se,
at vi er ved at blive udfordret på at finde passende boliger. Andre kommuner er allerede begyndt at
planlægge at bruge f.eks. idrætshaller og pavilloner til at huse ukrainske flygtninge. I Aarhus skal vi
gøre alt hvad vi kan, for at undgå dette.
Derfor er vi nødt til at tænke i andre realistiske og midlertidige løsninger. At sætte nedrivningen af
boligblokke på standby er en oplagt mulighed.
Det er sund fornuft lige at stoppe op, og overveje vores muligheder.

Derfor foreslår Nye Borgerlige, Venstre og Enhedslisten at forvaltningen undersøger mulighederne
for at bruge de seks blokke til at huse ukrainske flygtninge. Og at nedrivningstilladelsen ikke gives
før, der er overblik over behovet for midlertidigt at huse ukrainske flygtninge.
Det er vigtigt at understrege at dette ændringsforslag, ikke betyder at de seks blokke skal fredes.
Dette er kun midlertidigt, mens et evt. behov for at huse ukrainske flygtninge er til stede.

Henrik Arens, byrådsmedlem, politisk leder Nye Borgerlige:
”Det er vigtigt for mig, at vi tager godt imod de ukrainske flygtninge. Det er hovedsageligt kvinder
og børn der er flygtet fra Putins krig i Ukraine. Derfor er det vigtigt at vi kan tilbyde gode
midlertidige boliger, der kan skabe trygge rammer, specielt af hensyn til børnene.
Jeg vil til en hver tid hellere udskyde nedrivningen, end at vi skal til at indlogere de ukrainske
familier i idrætshaller, pavilloner eller teltlejre. Det er derfor rettidig omhu at vente med
nedrivningen af boliger der kan blive en tryg base.”

Christian Budde, rådmand, Venstre:
”Med krigen i Ukraine står vi i en ekstraordinær situation, der kalder på ekstraordinære løsninger.
I Venstre ønsker vi at tage godt imod de flygtninge der kommer til Aarhus og i den sammenhæng er
det relevant at se på muligheden for midlertidig indkvartering i Gellerup. Samtidig er det vigtigt at
understrege, at vi fortsat skal arbejde ambitiøst med at flytte Gellerup i en positiv retning fra udsat
boligområde til en attraktiv og socialt balanceret bydel.”

Solveig Munk, Byrådsmedlem, Enhedslisten Aarhus:
“Det er rent win win at sige ja til at sætte de nedrivninger i bero og lade flygtninge flytte ind i
boligerne. Beboerne i Gellerup og Bispehaven ønsker det.
De vil gerne have liv i boliger, der står tomme. Brabrand Boligforening ønsker det. Der undgås jo
huslejetab. Flygtninge, har først og fremmest behov for tag over hovedet og for sikkerhed. Dernæst
får de brug for at skabe sig et liv med børn og familie og naboer. Det gøres vanskeligt i
flygtningelejre og under kummerlige forhold. Byrådet kan ikke være andet bekendt end at sætte de
nedrivninger i bero.”

Dagsorden, møde i Aarhus Byråd 6.4.2022 – sag 15: Lokalplan 1173 Nedrivning af seks boligblokke i Gellerup – Forslag Link

Ændringsforslaget:

– At forvaltningen undersøger mulighederne for at bruge blokkene til at huse Ukrainske
flygtninge som en midlertidig løsning.
– At nedrivningstilladelsen ikke gives før der er overblik, over behovet for midlertidigt at huse
Ukrainske flygtninge.
– At forvaltningen belyser øvrige indkvarteringsmuligheder i forhold til at huse Ukrainske
flygtninge.

Omtale i Pressen:

Århus Stiftstidende

Lokalavisen Aarhus