Laura Bryhl ved Klima Demo i Aarhus 5.9.2020

Glæde over opbakning fra borgmesteren til stop for fossile investeringer

Det er med stor glæde, at vi i Enhedslisten ser, at Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard bakker op om vores forslag om, at Aarhus Kommune skal standse sine investeringer i fossile selskaber. Enhedslisten har stillet forslaget i Aarhus Byråd for at kommunen skal leve op til sine egne grønne ambitioner, også når det gælder investeringer. Med borgmesterens opbakning til vores forslag regner vi med, at forslaget bliver vedtaget på det kommende byrådsmøde.

Pressemeddelelse, 28.1.2022, Laura Bryhl, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Aarhus Kommune har en målsætning om at blive CO2-neutral i 2030, skabe et fossilfrit samfund og bidrage positivt til den grønne omstilling. På trods af de grønne ambitioner er Aarhus Kommune stadig én af de sidste 10 kommuner i Danmark, der stadig investerer i fossile selskaber, opgjort i november 2021 af Ansvarlig Fremtid. Derfor har Enhedslisten stillet forslaget.

”Vi er glade for, at borgmesteren er med på at standse kommunens investeringer i fossile selskaber. Det er et vigtigt skridt, og det sender et rigtigt godt signal. Som Danmarks næststørste kommune er det jo vigtigt, hvad vi gør her i Aarhus for klima-indsatsen,” siger Laura Bryhl, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Borgmesterens opbakning kommer dags dato i Århus Stiftstidende, hvor han som opbakning til Enhedslistens forslag mener, at Aarhus Kommune skal sælge sine aktier i fossile selskaber og i stedet for lave målrettede investeringer i grønne bæredygtige selskaber. Altså erstatte kulsorte aktier med grønne investeringer.

”Det er altså bare rigtigt godt. Man kan sige, at det er et lille hjørne af klima-indsatsen, men det er vigtigt, at Aarhus Kommune gør en målrettet indsats på alle områder, for at vi kan leve op til målsætningen om at blive CO2 neutral i 2030. Så i Enhedslisten er vi glade for, at vi også på denne måde får skubbet kommunen i den rigtige retning,” siger Laura Bryhl.

  • Enhedslistens forslag, der er på byrådsmødet i Aarhus d. 2. februar:
  • 1) At byrådet beslutter, at der ikke i fremtiden investeres i fossile selskaber
  • 2) At nuværende investeringer i fossile selskaber skal ophøre
  • 3) At retningslinjerne for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer justeres i overensstemmelse med forslaget

Enhedslistens forslag på Aarhus Byråds dagsorden 2.2.2022 – sag nr. 5