Klima demo i Aarhus 15.3.2019

Aarhus skal have et klimaborgerting

Enhedslisten vil sikre, at borgerne i Aarhus har det stærkest mulige ejerskab til den grønne omstilling frem mod et CO2 neutralt Aarhus. Derfor foreslår vi, at byrådet opretter et klimaborgerting, der skal debattere mulige løsninger på klimaudfordringerne og give byrådet anbefalinger om, hvordan vi kommer i mål med at omstille Aarhus til at være CO2-neutral i 2030.

Pressemeddelelse, 27.1.2022, Thure Hastrup, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og medlem af Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Klimaborgerting Aarhus skal ifølge forslaget sammensættes af et antal (fx. 99) repræsentativt udvalgte borgere. Det skal være et supplement til Klimahandlingsplanens indsats under overskriften ”Aarhus Omstiller”. Og vi forestiller os, at Klimaborgertinget etableres og holder sit første møde i 2022, og fungerer frem til afslutningen på Klimahandlingsplanen 2021-2024.

”Undersøgelser fra OECD viser, at sådan et borgerting øger den demokratiske legitimitet og giver konkrete løsninger, som både politikere og borgere vurderer til at være langtidsholdbare og værdifulde. Gennem den demokratiske og inkluderende proces øges borgernes engagement og ejerskab til den grønne omstilling,” siger Thure Hastrup, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og medlem af Klima- og Bæredygtighedsudvalget.

En lang række aarhusianske klima- og grønne bevægelser har under kommunalvalgkampen 2021 efterspurgt et klimaborgerting. Ideen om et kommunalt klimaborgerting støttes også af fagbevægelsens hovedorganisation FH og dens partnere i samarbejdet ”Broen til Fremtiden”. Et Klimaborgerting Aarhus omtales desuden i anbefaling 4 fra ”Handletanken for Lokalt Demokrati”.

Enhedslistens forslag, der er på Aarhus Byråds dagsorden til mødet d. 2. februar 2022:

  • Aarhus Byråd opretter et Klimaborgerting i Aarhus.
  • Klimaborgertinget skal være et supplement til Klimahandlingsplanens indsats under overskriften ”Aarhus Omstiller”.
  • Klimaborgertinget består af et antal (fx. 99) repræsentativt udvalgte borgere, der repræsenterer befolknings-sammensætningen i Aarhus.
  • Klimaborgertinget har til opgave at debattere dilemmaer og mulige løsninger, som er forbundet med klimaudfordringerne. Dette skal resultere i anbefalinger til Aarhus Byråd om, hvordan vi som samfund kommer i mål med at omstille Aarhus til at være CO2-neutral i 2030.
  • Klimaborgertinget etableres og holder sit første møde i 2022 og fungerer frem til afslutningen på Klimahandlingsplanen 2021-2024.
  • Klimaborgertinget får et budget på 1 mio. kr. årligt til planlægning, rekruttering, facilitering, analyser samt bidrag fra ekspert- og interessentoplæg m.v.
  • Klimaborgertinget får desuden et budget med det formål at realisere enkelte af Klimaborgertingets anbefalinger.