Klimahandling Nu

Stop for Aarhus Kommunes investeringer i fossile selskaber

Aarhus Kommune skal leve op til sine egne grønne ambitioner, også når det gælder investeringer. Enhedslisten foreslår derfor, at Aarhus Byråd beslutter, at kommunen standser investeringer i fossile selskaber.

Pressemeddelelse, 13.1.2022, Laura Bryhl, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, forperson for Teknisk Udvalg.

Aarhus Kommune har en målsætning om at blive CO2-neutral i 2030, skabe et fossilfrit samfund og bidrage positivt til den grønne omstilling. På trods af de grønne ambitioner er Aarhus Kommune stadig én af de sidste 10 kommuner, der stadig investerer i fossile selskaber, opgjort i november 2021 af Ansvarlig Fremtid (se: 1).

Den nye IPCC-rapport viser, at Parisaftalens målsætninger kræver, at udvinding af fossile brændsler ophører, og derfor bør Aarhus Kommune følge størstedelen af landets kommuner i at stoppe investeringer i fossile selskaber.

”Det er vigtigt, at Aarhus Kommunes målsætning om at blive CO2 neutral i 2030 bliver fulgt op på alle områder, og det gælder selvfølgelig også kommunens investeringer. Vi har som kommune også et ansvar for, at borgernes skattekroner ikke bliver investeret i selskaber som Shell, der har et kæmpestort klimaaftryk på vores klode,” siger Laura Bryhl, byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus og forperson for Teknisk Udvalg.

  • Enhedslisten foreslår:
  • 1) At byrådet beslutter, at der ikke i fremtiden investeres i fossile selskaber
  • 2) At nuværende investeringer i fossile selskaber skal ophøre
  • 3) At retningslinjerne for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer justeres i overensstemmelse med forslaget

Retningslinjerne for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer bør justeres så de, ligesom i Københavns kommunes investeringspolitik, udelukker investeringer i fossile selskaber, forstået som selskaber der søger efter, udvinder og raffinerer fossile brændstoffer (kul, olie og gas), så kommunen hverken har aktier eller erhvervsobligationer i virksomheder, hvor fem pct. eller mere af virksomhedens omsætning kommer fra kul, olie og gas (se: 2).

Forslaget fra Enhedslisten er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 19.1.2022

1: AnsvarligKommune

2: Københavns Kommunes investeringspolitik