Katrine Vinther Nielsen, Laura Bryhl, Thure Hastrup

Kvinderne besætter Enhedslistens forpersons-poster i Aarhus Byråd

De kvindelige medlemmer af Enhedslistens nye byrådsgruppe besætter forpersons- og næstforpersons-poster i byrådets udvalg, de poster, som blev forhandlet på plads ved konstitueringen efter byrådsvalget. Det har den nye byrådsgruppe besluttet.

Pressemeddelelse, 26.11.2021, Enhedslisten i Aarhus Byråd

Laura Bryhl, Enhedslistens store stemmesluger med 4.865 personlige stemmer, bliver således forperson for Teknisk Udvalg, mens Katrine Vinther Nielsen bliver næstforperson for Børn- og Ungeudvalget.

Laura Bryhl bliver politisk ordfører og får følgende poster:

 • Forperson for Teknisk Udvalg
 • Medlem af Magistraten
 • Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget
 • Medlem af bestyrelsen for Aarhus Festuge

Katrine Vinther Nielsen bliver gruppeformand og får følgende poster:

 • Næstforperson for Børn- og Ungeudvalget
 • Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
 • Forperson for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling
 • Medlem af Handicaprådet

Thure Hastrup bliver medlem af følgende:

 • Bæredygtighedsudvalget
 • Kulturudvalget.
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Fredningsnævnet
 • Kontaktkomiteen vedr. nordiske venskabsbyer
 • Samt næstforperson i bestyrelsen for Aarhus Vand.

Efter at konstitueringen således er på plads, forbereder byrådsgruppen sig nu på det politiske arbejde i det nyvalgte byråd. Der er nok at gå i gang med, især på de områder som Enhedslisten lagde stor vægt på i valgkampen: Klima, velfærd, borgerinddragelse, byudvikling og lighed, hvilket var med til at give et godt valg, således at Enhedslisten fra 1. januar er styrket, med nu tre medlemmer af det nye byråd.

Billedet: Fra venstre Katrine Vinther Nilsen, Laura Bryhl, Thure Hastrup.