Byen Tilbage Til Borgerne

Åben postliste for byggeprojekter – tidlig borgerinddragelse

Enhedslisten stiller forslag i Aarhus Byråd om, at der i magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal etableres en åben byggeprojekt-postliste.

Pressemeddelelse, 8.11.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Begrundelsen for dette er, at så vil borgerne kunne se:

  • hvornår hvilke projektforslag indsendes
  • hvem bygherre er
  • hvilke funktionaliteter projektforslagene indeholder
  • hvilket område inden for kommunen der berøres

Formålet med forslaget er, at lette tidlig borgerindsigt og dermed borgerinddragelse – som alle partier i valgkampen jo går ind for.

Forslaget ligger i direkte forlængelse af vedtagelsen af Aarhus Kompasset d. 28.4.2021 af et enigt byråd, hvor overskriften er ”Mindre system – Mere borger”.

I Aarhus Kompassets værktøjskasse indgår følgende:

”Vi skal have mod til at gå nye veje, og sammen bevæge os derhen, hvor de mål vi har, handler meget mere om det, der har værdi for borgerne og samfundet. Det er det, målene skal fokusere på, og det er det, opfølgningen på målene skal bidrage endnu mere til.”

Enhedslisten tager opfølgningen på målene i Aarhus Kompasset alvorligt.

”Forslaget om en åben postliste for byggeprojekter fokuserer netop på værdien for borgerne i Aarhus. Det giver borgerne mulighed for langt tidligere at få viden om mulige fysiske forandringer i det kvarter, hvor man bor, fremfor nu hvor bygherre og forvaltning sidder inde med disse oplysninger, længe før de når ud til borgerne. Altså mere borger og mindre system,” siger forslagsstiller Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Forslaget fra Enhedslisten er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 10.11.

Aarhus Kompasset