Brandmænd skal undersøges for PFOS-forgiftning

Aarhus Kommune skal påtage sig sit ansvar som arbejdsgiver og tilbyde ansatte i kommunens brandvæsen at blive undersøgt for helbredsskader efter brug af PFOS-materialer. Det foreslår Enhedslisten i Aarhus Byråd.

Pressemeddelelse, 3.11.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg.

Forurening med stoffet PFOS og dets mulige sygdomsfremkaldende følger er blevet vigtig at få undersøgt, især efter sagen med ophobning af stoffet hos en del beboere i Korsør. Men også efter historier om aarhusianske brandmænd, der er blevet syge med kræft.

”Kommunen skal selvfølgelig tage sit ansvar som arbejdsgiver alvorligt. Aarhus Kommune har haft sit eget brandvæsen i rigtigt mange år. Og hvis nogle af brandmændene har fået kræft af at arbejde med giftige stoffer, så skal kommunen selvfølgelig undersøge det,” siger forslagsstilleren Viggo Jonasen, byrådsmedlem for Enhedslisten og formand for Teknisk Udvalg.

Det er en tidligere kendt sag, at der kan være sammenhæng mellem røgdykkerindsats og kræft – og heroverfor har Aarhus Brandvæsen tidligere sat ind med forebyggelse. Nu er erkendelsen af PFOS som mulig kræftårsag også blevet kendt.

”Aarhus bør som arbejdsgiver for brandvæsnet gennem mange år være på forkant med oprydning efter det sent erkendte PFOS-problem,” siger Viggo Jonasen.

Enhedslisten stiller følgende forslag i Aarhus Byråd:

Byrådet beslutter som led i en samlet indsats for opklaring og opfølgning på PFOS-forurening:

  • At tage initiativ til undersøgelse af mulige helbredsskader hos kommunale medarbejdere efter brug af PFOS-materialer, særligt brandslukningsskum.
  • At sørge for kontrol for mulig PFOS-forurening ved kildepladser og andre relevante steder i vandforsyningen.

Forslaget fra Enhedslisten er på dagsordenen på byrådsmødet i Aarhus d. 10. november.

Omtale af sagen i BT