Marselistunnelen

Aftalen om Marselis-tunnelen er kulsort

I går, på dagen for start på COP26 topmødet, underskrev finansminister Nicolai Wammen og borgmester Jacob Bundsgaard den sorte aftale om, at staten overtager anlæg og finansiering af Marselis-tunnelen

Pressemeddelelse, 2.11.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg

Anlægsarbejdet vil bidrage med 1-2 mill. tons CO2 i anlægsfasen og et ukendt antal tons CO2 udledning fra biler, som skal have en omvejstur ad Ringvejen til tunnelen for at komme med færgen til Sjællands Odde. En tunnel giver ikke mindre CO2 udledning – den bliver blot flyttet via udluftning fra tunnelen.

Projektet var oprindelig estimeret til 800 mill. kr – den aktuelle vurdering er 2,7 mia kr. Stigningen er noget større end byggeprisindeks-stigningen.

Lokaldemokrati? Der har ikke været folkeafstemning om hvorvidt det er en fornuftig prioritering af skattekronerne at bruge 800 mill. eller senere 2700 mill. skattekroner på projektet. Jeg tror, at en afstemning ville resultere i et NEJ!

Kunne man for de 2700 mill. skattekroner købe villaerne på Marselis Boulevard og indrette dem til billige ungdomsboliger? Jo-da! Nok også for mindre.

Efter aftalen kan borgmester Bundsgaard kan ånde lettet op – det bliver ikke Århus-borgmesterens mås, der vil blive klasket for ansvaret for prisstigning eller senere overskridelser. Og hvis VVM undersøgelse og skitseprojektering og ajourført økonomivurdering får staten til fornuftigvis at droppe projektet, er det ikke borgmesteren, der har tabt ansigt.

Ja, støj og dieselos på Marselis Boulevard ER slem. Efter 6-8 anlægsår vil der være mindre af det – på selve boulevarden. Det bliver nok ikke sjovt at bo i – og heller ikke let at sælge – husene i den mellemliggende periode!

Hvis den anden af borgmesterens hede drømme går i opfyldelse: Kattegatbro-projektet – så bliver der ikke nogen færgetrafik. Så hullet i jorden bliver lidt mere tomt.

Hvis miljø-indsatsen fører til flere containere på jernbane (som Enhedslisten har foreslået) og færre på lastbil og landevej, og forresten også til el- eller brintdrift af lastbilerne, bliver der mindre motorstøj og dieselos – med eller uden tunnel.