Boykot virker – bare se på Sydafrika

Enhedslisten, SF og Radikale Venstre har på byrådsmødet onsdag et forslag om stop for indkøb af varer og tjenesteydelser fra israelske bosættelser. Forslaget lyder:
”Aarhus Kommune skal ikke købe varer eller tjenesteydelser, som er produceret i israelske bosættelser på palæstinensiske områder besat i strid med Folkeretten. Dette skal indgå i betingelser i udbud, og aktuelle leverandører skal redegøre for, at de tilfredsstiller disse krav.”

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation vedtog allerede i 2015 en lignede erklæring.

Den er dog ikke blevet implementeret endnu, da der mangler en EU-mærkning, så man kan se, hvor varen er produceret. Indtil den eksisterer, kan det ikke blive endeligt implementeret. Men vi ønsker at vedtage det allerede nu, så vi er klar til boykot, når muligheden kommer.

Erklæringen fra København kom i forlængelse af en erklæring, som blev vedtaget i Folketinget i 2014, hvor der stod:” at israelske bosættelser ikke gennem aftaler mellem Israel og EU eller gennem danske offentlige eller private engagementer får legitimeret deres eksistens eller forbedrede økonomiske muligheder”.

Vi ved, at boykot virker. Det så vi i Sydafrika
Vi håber, at Aarhus kan være med til at skubbe til en bevægelse, der kan sætte en stopper for den israelske apartheidbevægelse mod palæstinenserne. Forslaget om at sætte en stopper for israelske bosættervarer og samhandel for vores by, er ikke udsprunget af et øjebliksbillede og en akut situation. Den massive undertrykkelse, der har fundet sted i årevis, har udsat den palæstinensiske befolkning for omfattende undertrykkelse og diskrimination. Vi har en politik for ansvarlige investeringer, der skal være med til at sikre, vi tager et samfundsansvar. At vi med vores indkøbspolitik sikrer, at der lægges vægt på etiske forhold og social ansvarlighed. Jeg håber, at vi som kommune kan være med til at sende et signal om, at vi som by ikke finder det acceptabelt at understøtte de ulovlige bosættelser. Folketingets kommunaludvalg har tidligere slået fast, at kommuner ikke er afskåret fra, at de i deres indkøbspolitik kan fastsætte, at der ikke indkøbes varer fra besatte områder på Vestbredden.
”Vi vil i Aarhus rigtig gerne gå forrest. Vi skal være verdens bedste til at gå forrest med at sige, at i Aarhus Byråd går ind for at sikre en retfærdighed. Det vi kan gøre. Den lillebitte del, vi kan gøre her i Aarhus, for en bedre og retfærdig verden,” sagde Lone Norlander, byrådsmedlem for Enhedslisten til sidste behandling i byrådet.

Sagen afvist i udvalget
Nu er sagen tilbage fra det såkaldte 360 graders-udvalg, der tager dialogen om ansvarligt indkøb og investeringer. Her blev sagen afvist fordi: ”at det konkrete forslag ikke kan vedtages, da det ikke er foreneligt med udbudsreglerne at indarbejde krav i kommunens udbud om, at der ikke må leveres varer eller tjenesteydelser fra israelske bosættelser.
I 2017 blev et lignende forslag afvist i Aarhus Kommune med henvisning til en vurdering fra Jura i Borgmesterens Afdeling, der konkluderede, at det næppe er foreneligt med udbudsreglerne.

Vi blive ved med at presse på indtil reglerne bliver ændret.