Aarhus Rådhus

For stramt budget med nedskæringer i sigte

Enhedslisten har sagt nej til at være med i forliget om næste års budget i Aarhus Kommune. Budgettet er for stramt, vi frygter nedskæringer på velfærden, især på socialområdet, og der er ikke nok klima-indsats. Samtidig indeholder det dog også nogle forbedringer på flere områder.

Pressemeddelelse, 23.9.2021, Bestyrelsen for Enhedslisten i Aarhus, kontaktperson Marie Lassen.

Efter corona-krisen er der kommet rigtigt meget gang i samfundet, med vækst og flere i arbejde. Derfor er det fattigt, at en kommune som Aarhus har problemer med at opretholde velfærden. Det vil gå ud over flere svage grupper.

For at skaffe flere penge til velfærd for aarhusianerne foreslog Enhedslisten, at skatten skulle sættes op, og at indtægter fra dækningsafgiften skulle bruges til øget velfærd. Disse forslag blev fejet af bordet allerede inden forhandlingerne var startet, med borgmesterens uhørt stramme ramme, som Enhedslisten kritiserede i skarpe vendinger.

Når Enhedslisten alligevel deltog i forhandlingerne, var det for at varetage forholdene for de mange aarhusianere, der stoler på, at vi som et socialt ansvarligt og klima-aktivt parti kæmper for dem og deres daglige liv. Det lykkedes til en vis grad. I budgetforliget er der afsat flere penge til socialområdet, til skolernes specialundervisning og til ældreområdet. Men alligevel er der så store huller i velfærden, som ikke bliver fyldt op, at Enhedslisten siger nej til forliget.

Manglende penge til velfærd er ikke kun et problem i Aarhus. Der er så ringe finansiering fra staten til velfærden i kommunerne, at det ikke er muligt at lave et budget, hvor tingene hænger ordentligt sammen på velfærds-områderne.

På klima-området har vi stillet en lang række forslag, men vi synes ikke nok er kommet med. Men det er godt i budgettet med Naturplanen med ”Vilde Aarhus”, en stadsbiolog, et skovbrugerråd, en ny engsø, en grøn kile mellem Beder og Mårslet. Der er til gengæld afsat for få penge til cykelhandlingsplanen og til kollektiv trafik.

I budgettet har vi fået flere af vores forslag med: Fremrykket renovering af botilbud. Udvidet psykologhjælp til unge. Penge til at sætte 10. klasserne i gang. Penge til indeklima-renovering. Tilgængelighed til idræt, især for folk med handicap. Fuld finansiering af demensplejehjem. Renovering af kvindekrisecentret. Penge til Fundamentet. Et fritidskulturpas til børn fra ressourcesvage familier. Et plejehjem til udsatte borgere. Penge til misbrugs-rådgivning, til Fundamentet og en del andre sociale og sundhedsmæssige indsatser samt til Skraldecafeen.

Det er også godt, at der bygges seks nye daginstitutioner i stedet for indeklima-ramte midlertidige. Der er styrket indsats for børn med andetsprog. Og så er der penge til kultur-genstart, til daghøjskoler og til Kulbroen.

Men samlet synes vi ikke, at budgettet er godt nok.