Rådhus Rød By Grøn By

Beboerdemokratiet er fraværende i byggesager

Vedtagelsen af en lokalplan er jo en festdag for demokratiet. Ikke sandt? Der har været en stor debat, og byråd og borgere er mødtes og har bøjet sig imod hinanden – øh? Jo, byrådet har endog vedtaget et Århus-kompas om samspillet mellem kommune og borger. Tillid? Samskabelse?

Pressemeddelelse, 16.9.2021, Viggo Jonasen, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten, formand for Teknisk Udvalg.

Sagen om lokalplan 1125 Agerbæksvej-Vestre Strandallé-Tretommervej i Risskov er et præmie-eksempel på borgmester Bundsgaards beboerdemokrati.– den er lige til kommunalforsker Roger Buchs undervisning. Den er helt ren i snittet:

Når bygherre, borgmester, rådmand – Bricks, Bundsgaard, Bünyamin Simsek har barberet geden og bestemt planen, betyder beboernes betænkeligheder ikke en bønne.

Det er Bundsgaard Beboerdemokrati årgang 2021: 100% Bygherreindflydelse, NUL % Beboerindflydelse.

Borgerne – ikke kun de umiddelbare naboer, med også deres foreninger – har deltaget i møder og skrevet kvalificerede indsigelser om højde, bebyggelsestæthed, vejindretning, trafikmængde.

Byrådsflertallet flytter ikke et komma i planen som følge af processen.

Århus Stiftstidende har på lederplads grebet fat om problemstillingen. Jyllandsposten i dag tager fat i den: byrådet spilder borgernes tid og graver grøften dybere mellem politikere og borgere.

Kommuneplanen foreskriver helhedsplan – det vil sige: demokratisk debat – forud for lokalplan og byrum forud for bebyggelse. Det undlader byrådet her.

Kommuneplanen foreskriver fortætning – som om det alene kan være 5½ etage og 170% .

Fortætning kan sagtens være tæt-lave boliger, som de hvide huse i Tretommerparken.

Flere boligforeningen har gode erfaringer med sådant byggeri.

Byggeriet i LP 1125 er: For højt, for tæt, for lidt familievenligt. De fleste af gårdrummene har ingen eftermiddagssol.

Enhedslisten kan ikke tiltræde indstillingen

Den næste sag, naboområdet Grenåvej-Vestre Strandallé – Agerbæksvej – lokalplan 1130 er næsten ligedan.

Samme forløb, blot med den nuance at der blev skåret lidt byggehøjde. Og en del mere støjbelastning af boligerne.

Så: bygherreindflydelse 95%, beboerindflydelse 5%

Beboernes vrede mod politikerne skyldes ikke blot de to sager – men i det hele: mishandlingen af lokalområdet, med overbebyggelse og ingen samlet plan for bymiljø og bykvalitet.

Bygherrernes faste støtter er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative. SF støttede det største projekt.

Læs i Århus Stiftstidende om sagernes behandling i byrådet