To børnehavebørn med far

Minimums-normeringer er et minimum

Vi må fastholde, at minimums-normeringerne er et minimum.

Torsdag aften afholdt Århus Forældreorganisation et velbesøgt møde om ny budgetmodel for dagtilbud. Hjerteskærende historier om mange børn og få voksne brændte sig ind på nethinden og heldigvis betød beretningerne da også, at rådmanden har lyttet til kritikken.

Debatindlæg, 1.9.2021, Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd og Katrine Vinther Nielsen, byrådskandidat for Enhedslisten.

Men presset er også kommet fra politisk side, således har Enhedslisten i Børn- og Ungeudvalget været primus motor for at få belyst konsekvenserne af den nye budgetmodel.

Der er ingen tvivl om, at presset skal fastholdes og samarbejdet styrkes, for alle børn fortjener et minimum af omsorg. Børn skal ikke stille sig i kø for at blive trøstet af en voksen. Alle børn har brug for tæt voksenkontakt, knus og kram.

Målet må være at minimums-normeringerne gælder på institutions-niveau og ikke kun på kommune-niveau

I Enhedslisten ønsker vi bedre normeringer i daginstitutionerne, så derfor skal der naturligvis også prioriteres sociale normeringer, så der er tid til den nødvendige og rettidige indsats.

Der skal været et særligt fokus på børn i sårbare og udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

Det er vigtigt, at vi i udmøntningen af ressourcer og dermed økonomi, husker os selv og hinanden på, at børn kan være sårbare og udsatte alle steder i byen, og at manglende voksne til omsorg kan udløse udsathed.

I de kommende budgetforhandlinger bør opnormeringen således prioriteres, så der både er minimums-normeringer for alle børn og sociale normeringer. Flere ressourcer til sociale normeringer vil medvirke til at styrke dagtilbuddenes arbejde med børn i sårbare og udsatte positioner, for børnene trivsel og udvikling må vi ikke nedprioritere.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende