Lone Norlander Smith Og Katrine Vinther Nielsen

Vi har brug for en central pulje til specialklasser

Alle aarhusianske skolebørn, der har brug for et specialpædagogisk tilbud, skal have det. Selvfølgelig. Men der mangler alt for ofte penge til at kunne indfri dette på de enkelte skoler. Det skyldes ikke modvilje fra den enkelte skoleledelse, men måden det er organiseret på, hvor hver skole selv har udgifterne til specialklasser. Det skal der rettes op på. Derfor foreslår Enhedslisten til årets budgetforhandlinger i Aarhus, at der oprettes en central pulje med penge til specialklasser.

Pressemeddelelse, 19.8.2021, Lone Norlander Smith, politisk ordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd og Katrine Vinther Nielsen, byrådskandidat for Enhedslisten i Aarhus til kommunalvalget.

“Vi lærere og pædagoger kender det. Vi ser det ret hurtigt, at et barn vil få brug for hjælp enten i klassen eller som et reelt specialpædagogisk tilbud. Men så længe skolerne selv står for udgiften til specialklasserne, presser det skolernes mulighed for at handle,” siger Katrine Vinther Nielsen, byrådskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Det er et problem, at skolerne i dag selv har udgifterne til specialklasserne.

”For det betyder jo, at økonomien spiller en alt for stor rolle, hvis et barn viser tegn på specialpædagogiske behov. Det er en stor hæmsko for de gode intentioner om specialklasse-tilbud, så det skal vi have ændret. For jo før der bliver handlet på børnenes udfordringer, des bedre forløb får de,” siger Lone Norlander Smith, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Når børnene bliver visiteret til specialklasse i 2.,3. eller 4. klasse, har de fleste allerede lidt utroligt mange nederlag og oparbejdet dårlige handlemønstre, som er meget svære at ændre. At ændre disse handlemønstre kan tage mange år og til tider står man overfor børn, der ikke formår at ændre adfærd og handlemønstre.

Derfor er der brug for en central pulje, som supplerer skolernes økonomi, således at skolerne kan søge midler til udgifter udover det, deres eget budget indeholder. Således kan vi sikre, at alle børn, der har specialpædagogiske behov, får et specialpædagogisk tilbud.

Link til budgetforslaget