Else Kayser og Pernille Skipper AUH 11.5.2019

Politikerne må holde op med at gemme sig bag den danske model

Et klart flertal blandt sygeplejerskerne – 66,7 procent – har stemt nej til forslaget til ny overenskomst. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det i en periode fører til strejker og mindre personale, men det nu engang de midler, en fagforening har. Og regionerne er naturligvis forberedt på dette.

Debatindlæg, 17.6.2021, Else Kayser, medlem af regionsrådet i Region Midtjylland for Enhedslisten

I Enhedslisten har vi fuld forståelse for utilfredsheden med de pressede arbejdsforhold og den manglende ligeløn. Det er for ringe, at der ikke kunne gives noget mere til de offentlige ansatte hverken ved overenskomstforhandlingerne eller ved økonomiaftalerne.

Mange års krav om årlige to procent produktivitetsstigninger har sat sit præg på arbejdspladserne og arbejdsvilkårene samtidig med, at de ansatte ikke føler sig lønmæssigt værdsatte.

Det er simpelthen på tide, at vi tager sygeplejerskerne og resten af sundhedspersonalet alvorligt, når de gang på gang beskriver dårlige arbejdsforhold og en løn, der på ingen måde svarer til deres uddannelsesniveau og det daglige faglige ansvar overfor borgere og patienter.

Nu vil vi følge udviklingen og håbe på bedre resultater for sygeplejerskerne og et opgør med den tjenestemandsreform fra 1969, som fastholder de kvindedominerede faggruppers ulige og dårlige lønindplacering. Politikerne på Christiansborg må tage ansvaret og opgaven på sig og holde op med at gemme sig bag den danske model.

Billede: Else Kayser sammen med Pernille Skipper på Aarhus Universitetshospital under folketings-valgkampen i maj/juni 2019.

Debatindlægget i Århus Stiftstidende