Handicap Rådhus Rød By

Et socialt ansvarligt flertal må hjælpe bostederne

Forhandlingerne om en nødpakke for de nødlidende bosteder er strandet på grund af mangel på politisk vilje. Det er en katastrofe for bostederne, og dermed for en gruppe aarhusianere med akut behov for værdig velfærd. Venstre har foreslået, at de nødvendige penge tages af kommunekassen. Enhedslisten bakker op om forsøget på at finde et socialt ansvarligt flertal udenom Socialdemokratiet, der vil dette.

Pressemeddelelse, 11.6.2021, Viggo Jonasen og Lone Norlander Smith, medlemmer af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

I pressen tillægges Dansk Folkeparti ”skylden” for sammenbruddet i forhandlingerne, fordi partiet ikke ville finansiere akuthjælpen til Voksenhandicap ved at skære i hjemmehjælpen.

”Man kan med lige så stor ret – eller med større ret – lægge skylden for sammenbruddet hos borgmesteren. Han ville ikke finansiere akuthjælpen til Voksenhandicap ved at tage pengene af kommunekassen – altså fra de fremtidige skatteydere. Borgmesteren vil gerne tage æren for at hjælpe de handicappede, med nogle millioner, hvis andre vil gøre det beskidte arbejde med at skære samme antal millioner på ydelserne til børn eller gamle. Men vi mener, der skal gives en særbevilling fra kommunekassen,” siger Viggo Jonasen, der deltog i forhandlingerne for Enhedslisten.

Som deltager i budgetforliget havde Enhedslisten ligesom SF opfordret forligspartierne til at sætte sig sammen og finde et akut engangsbeløb. Enhedslisten foreslog, at der skulle gives 35 mio. kr. som akut hjælp i 2021 fra kommunekassen til bostederne. Behovet for dette er desværre alt for godt beskrevet i pressen med skandalerne på flere bosteder.

”Det er katastrofalt for de nødlidende bosteder, at der ikke er fundet penge her og nu til at afhjælpe nogle af de store problemer. Vi kan altså ikke vente på budgetforhandlingerne til efteråret, for så kommer pengene først til næste år,” siger Lone Norlander Smith, Enhedslistens politiske ordfører.

Enhedslisten bakker op om forslaget fra Venstre om at finde et flertal udenom Socialdemokratiet til at finde de nødvendige penge til bostederne i kommunekassen. Vi mener, det bør være muligt at finde et socialt ansvarligt flertal i byrådet, der vil dette.