Enhedslisten sætter fokus på handicap-politik

Mennesker med handicap oplever i stigende grad at deres vilkår bliver forringet. Det gælder mennesker på bosteder, der får beskåret deres muligheder for at leve et aktivt liv, og det gælder den omsorg og pleje, der skal gives. Det sætter Enhedslisten fokus på ved et offentligt møde i Aarhus.

Offentligt møde: Mandag d. 14. juni kl. 16.00-18.00, FH Aarhus’ lokaler Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C. Arrangeret af Enhedslisten Århus Kommune.

“Det er de samme historier, vi hører, om dem, der har brug for hjælpemidler, bostøtte og ledsagelse. Flere og flere har brug for hjælp, og de kommunale budgetter følger ikke med. Retssikkerheden halter,” siger en af mødets arrangører, Keld Hvalsø, byrådsmedlem på orlov for Enhedslisten i Aarhus.

Spørgsmålet er, hvad der skal gøres ved det. Enhedslisten giver ved mødet sine bud og inviterer samtidig til dialog med borgerbevægelser, byrådsmedlemmer, handicaporganisationer, fagforeninger og andre, der er ramt, eller har interesse for området.

Jacob Sølvhøj, Enhedslistens handicappolitiske ordfører i Folketinget, giver ved mødet sit bud på, hvad der sker og hvad der bør ske på handicap-området. Desuden er der oplæg fra Anne Kjeld Pedersen, Lev Århus, og Gert Landergren Due, SL Østjylland. Endvidere kommer der deltagere fra Facebookbevægelsen #enmilionstemmer, fra Autismeforeningen i Århus, og socialrådgivernes Århus klubs perspektiv bliver også præsenteret på mødet.

Flere og flere har brug for hjælp og de kommunale budgetterne følger ikke med.

Retssikkerheden halter. Men hvad skal vi gøre ved det?

Forhandlingerne mellem regeringen og KL endte med en Fuck finger til de handicappede.

Nu skal kampen rejses, i kommunerne, regionerne og i Folketinget, men hvordan? Hvilke alliancer kan skabes og hvordan vindes kampen?

Enhedslisten giver sine bud og inviterer til dialog med borgerbevægelser, byrådsmedlemmer, handicaporganisationer, fagforeninger og andre der er ramt, eller har interesse for området.

Flyer om mødet

Foto: PN Dagbladet Arbejderen